Přihlásit se k odběru RSS - Architektura

Architektura

Ačkoliv je dům v blízkosti obce Terezín, mnohem více se na pozemku uplatňuje vliv krajiny než krásná původní venkovská zástavba s kompaktními domky se sedlovými střechami. Koncept proto reaguje na krajiny zalamovanými střechami i půdorysem, na obec pak zemním valem pro odstínění moderní architektury. Za klíčové považujeme upozadit novostavbu v pohledech na vesnici z volné krajiny. Do návrhu vstoupil také vliv silných východních větrů z okolních polí.

Architektura: Jan Márton

Urbanistické řešení

Menší pozemek v Úněticích u Prahy, část z něj v ochranném pásmu vysokého napětí, které určuje směr nejlepšího výhledu směrem k západu. V návrhu kloubíme pasivní dům s ideou stavebníků, směřující k šumavské chalupě.

Návrh  stavby: Jan Márton, Petra Borůvková

Urbanistické řešení

Jasná představa našeho stavebníka – přízemní rodinný dům a organické tvary. Návrh reaguje na okolí svou jednoduchou uliční fasádou, do soukromého pozemku se však již rozehrává souhra křivek. Zužující se půdorys umožňuje vplout zahradě až před okna obytných místností bez vyrušení nárožím. Na špici dům graduje společnými prostory rodiny a velkou zastřešenou terasou.

Návrh stavby: Jan Márton, Terezie Horáková

Pozemek stavebníků leží v krásném prostředí viničního polabí – na něm samotném se nachází velký hluboko uložený sklep. Místo morálně dožité stavby nevhodné k rekonstrukci jsme navrhli přízemní stavbu, jejíž dřevěný obklad oprší a stavba porostlá zelení splyne s pozemkem.

Návrh  stavby: Jan Márton, Jana Přibylová

Stavba je navržena do Žibřidic, pěkné podještědské vesničky, pro svou dopravní odlehlost s minimálně porušenou urbanistickou strukturou či novou architekturou. Dům proto svou hmotou respektuje měřítko zástavby, tradiční poměr stran i zastřešení sedlovou střechou.

Pro návrh domu nám klienti svěřili krásný podlouhlý pozemek plný zeleně, klidu a západního slunce procházejícího větvemi stromů. Tvar pozemku i existence lesa nás vedly k návrhu organického domu mezi stromy – housenky – vylézající ze země do nejcennější centrální části.

Návrh  stavby: Jan Márton, Jana Přibylová

Architektonická studie zahradního sálu CČE sloužícího provozu farnosti a lesní školce. Na návrhu začínáme pracovat v dubnu 2015. Součástí projektu je participace všech skupin uživatelů již od tvorby stavebního programu a analýz místa.

Projekt cohousingu čtyř rodinných domů vzniká v Liberci – Horním Hanychově pod Ještědem, v blízkosti tramvajové trati, která tvoří dopravní páteř Liberce. Pár zastávek na vlakové a autobusové nádraží a do centra Liberce, dvě zastávky na ještědské sjezdovky, na druhé konečné tramvaje Jizerky. Pět minut autem k dálnici na Prahu. K tomu v tichu mezi dvěma ulicemi, s výhledem do zeleně, na hory a hanychovský kostelík.

Stavba se chystá na okraji Holic v Pardubickém kraji, tam kde intravilán přechází do zeleně a polí. Dům je proto řešen jako hmota vyrůstající postupně ze zahrady a jejích stromů, keřů a květin. Pavučina pergol bude popnuta zelení, teprve na druhý pohled se objeví dům z opalovaných modřínových prken.

Návrh  stavby: Jan Márton, Jana Přibylová

Rodinný dům na okraji malé obce náplní i typologií navazuje na místní vesnickou tradici, obytný program domu je však v konceptu řešen pro pasivní standard.

Návrh stavby: Jan Márton, Jana Přibylová

Stránky