Slaměný pasivní dům "Housenka" ve stromové zahradě

Pro návrh domu nám klienti svěřili krásný podlouhlý pozemek plný zeleně, klidu a západního slunce procházejícího větvemi stromů. Tvar pozemku i existence lesa nás vedly k návrhu organického domu mezi stromy – housenky – vylézající ze země do nejcennější centrální části.
Foto 01
Foto 03
Foto 04
Foto 05
Foto 06

Návrh  stavby: Jan Márton, Jana Přibylová

Řešení vzhledu stavby vychází z jejího usazení do zahrady se vzrostlými stromy, které navozují organickou přírodní atmosféru. Na tu reaguje stavba svým tvarem jak půdorysně – záhybem s vloženou terasou při obytné západní fasádě – tak prolamovanými střechami – hlavní hmota je obalena organickými plochami – tak sloupy, nesoucími stříšky a pergoly, připomínajícími les. Tyto sloupy jsou navrženy jako přirozeně rostlé a budou svým zešikmením reagovat na sklony střech.
Dům bude podsklepený ve své nevytápěné části, s možností parkování vozidel a skladováním. Funkce jsou řešeny lineárně – terasa – bydlení – vstup – parkování – skladování. Část domu je dvoupodlažní, obytná část pak jednopodlažní. Směry natočení fasád reagují na celkové řešení návrhového území. Dům se otevírá přízemím k západu a do zahrady, dětské pokoje v patře jsou umístěny na jih.
Orientace i celkové umístění domu vychází ze severojižního  protáhlého tvaru pozemku, který stavba respektuje. Pohledově vyrůstá ze země při jižním okraji a je zakončena otevřením do nejcennější části zahrady, která je navečer příjemně osluněna. Hlavní hmota je kompaktní, dodržuje základní principy návrhu úsporných domů. Architektura je doplněna navazujícími střechami a pergolami. Interiéry hlavního obytného prostoru jsou velkoformátovým zasklením směrovány na západ tak, aby byly v co největším vizuálním kontaktu s navazující zahradou.
Fasáda stavby je v patrové části obložena bezúdržbovými nehoblovanými modřínovými prkny, z pokácených modřínů z vlastního pozemku. Nižší přízemní část s obytným prostorem je akcentována světlou vápennou omítkou, působí jemněji než modřínová prkna a více zve k pobytu. Stříšky, stínící prvky a další navazující konstrukce jsou provedeny z modřínového dřeva s ponecháním přírodního šedavého vzhledu. Tyto konstrukce jsou objektu předsazeny zejména z důvodu stínění proti přehřívání interiérů. Pergoly a sloupy lze nechat popnout zelení, případně doplnit trelážemi nebo sítěmi.
Všechny střechy budou ozeleněny jako bezúdržbové extenzivní, se sukulentními společenstvy. Na jižní části střechy bude použit silnější substrát tak, aby na střechu mohly proběhnout vyšší rostliny ze země a tím se střecha vizuálně se zemí propojila. Ozeleněné střechy sníží vliv domu na vodní režim tak, že voda zůstane v krajině a ovlivní přirozeným způsobem mikroklima v okolí domu, zbytečně nezvýší teplotu okolního vzduchu a díky menším rozdílům teplot v konstrukci zvýší životnost střešního pláště. Střecha je provětrávaná. Na horní střeše budou umístěny fotovoltaické panely.
 

Přiložený soubor projektu
Příloha Velikost
01 situace.pdf 253.69 KB
02 Půdorys 1.NP a řez podélný.pdf 371.58 KB
03 Půdorys 2.NP_.pdf 433.85 KB