Nízkonákladový slaměný dům za Ještědem

Stavba je navržena do Žibřidic, pěkné podještědské vesničky, pro svou dopravní odlehlost s minimálně porušenou urbanistickou strukturou či novou architekturou. Dům proto svou hmotou respektuje měřítko zástavby, tradiční poměr stran i zastřešení sedlovou střechou.
dum
dum

Návrh stavby: Jan Márton, Terezie Horáková

Stavebníci nás oslovili se zadáním minimálního domu pro menší rodinu, pro stavbu svépomocí a velkým tlakem na cenu investice.

Navrhli jsme proto konstrukčně jednoduché lineární uspořádání půdorysu od vstupu po obytný prostor. Do patra jsme pak umístili dětský pokoj a ložnici. Dvoupatrový prostor nad obývákem zvětšuje jeho minimální rozměry a navyšuje možnosti využití. Pohledová konstrukce z masivních dřevěných panelů přeběhne i do šikmin střechy. Vestavěný strop z pohledových trámků bude členit interiéry vodorovně. Galerie je pojata jako multifunkční, s umístěním klidného koutku s knihovnou a s možností přespávání návštěv.

Vnější vzhled je navržen tradičně jednoduše – z vápenných omítek aplikovaných na slaměné balíky, jižní fasáda je stíněna dřevěnou pergolou, určenou pro porůstání popínavých rostlin.

Úsporné nakládání s energiemi při provozu se podepisuje už na samotném návrhu stavby. Objekt je kompaktní, stěny budou stavěny z masivních dřevěných panelů, střecha a strop z dřevěných trámků a I nosníků. Zateplení je plánováno dvojitou a jednoduchou izolací ze slaměných balíků, podle orientace stěny, ve střeše pak dvojitou vrstvou. Tepelně-akumulační funkci zajistí těžké příčky a těžký strop s betonovou mazaninou. Kvalitní dřevěná okna a dveře, společně s technologiemi vytápění, ohřevu teplé vody a nuceného větrání dotváří pasivní koncept celého domu.