Udržitelná architektura, urbanismus, zahradní a krajinné úpravy

Jsme z generace, která přišla do praxe v době, kdy “mejdan končil”. Dnes se již běžně skloňují pojmy jako ekologická krize a klimatické změny, ropný zlom, krize důvěry a demokracie. Ekonomika směřuje do delší recese. Čeká nás doba, kdy budeme čelit novým problémům s menšími finančními možnostmi. Nevidíme v tom však záminku k rezignaci nebo lpění na statutu quo, ale výzvu a tvůrčí příležitost pro nás i pro všechny, kteří s námi spolupracují.

Víme, jak navrhovat a stavět úsporné a k přírodě přátelské domy, a toto know-how s každou stavbou dále rozvíjíme. Vyzkoušeli jsme si, že okrasná zahrada může být i “k nakousnutí” a že principy permakultury lze přenést i do města a veřejného prostoru. Jsme přesvědčení, že náměstí, park nebo i region lze kvalitně navrhovat a plánovat jen v dialogu s jeho uživateli; jsme ochotní a schopní takový dialog vést.

Příroda po miliony let umí to, co jsme se naučili řešit technikou a udělá to pro nás sama, pokud jí budeme rozumět. Nové znalosti a projekční metody nám umožňují při návrhu dohlédnout lépe na důsledky našich rozhodnutí. Důvěra, dialog a radost ze smysluplné práce spolu s dobrými nápady tvoří u každého projektu zásadní vstupní kapitál.