Experimentální mateřská školka pro SKANSKA Reality

Návrh mateřské školky je součástí bytového komplexu Michelské pekárny. Před realizací slouží studie jako výzkumný objekt SKANSKY pro řešení LCA a LCC cyklů (environmentální zátěž a ekonomické zhodnocení), s možností využití různých typů konstrukcí a technického zařízení budovy. Školka je navržena se třemi odděleními po 24 dětech, s vlastním zázemím jídelny a kuchyně. Jídelna má multifunkční charakter, s možností samostatného pronájmu.
Pohled 01
Pohled 02
Pohled 03
Pohled 04
Pudorys 1.NP

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Nároží pozemku pro stavbu školy s piazettou, v návaznosti na obytnou zástavbu, určuje polohu vstupu do školky. Ten je umístěn mezi objekt zázemí a oddělení školky. Část stavby se zázemím je umístěna západně, oddělení školky pak východně s možností ranního oslunění. Objekty oddělení jsou z boků omezena stávající zelení a K+R parkovištěm blízko vstupu. Vznáší se nad zahradou, položenou o patro níže. Do zahrady lze sestoupit po obytném schodišti s herními prvky. Rozevření oddělení do tzv. “prstů” umožňuje oslunění jižních fasád, a to i v zimním období, kdy je slunce nízko. Z téhož důvodu nebyla zvolena varianta umístění školky až na úroveň terénu, neboť zastínění jak terénem, tak okolními stavbami by bylo ve znatelně větší míře. Také zeleň zahrady může mezi oddělení částečně pronikat a v létě stínit listy jižní čtvercová okna.

Provoz je oddělen na horní vstup pro návštěvníky školky i multifunkční jídelny, a spodní vjezd přes dvůr se zásobováním, parkováním pro zaměstnance a údržbářským vstupem na zahradu.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Celkové řešení je založeno na příjemném drobném měřítku. V půdoryse se na něm podílí lomené stěny, vytvářející prsty, v pohledech pak rozlámání střech, akcentující výškově důležité prostory — oddělení školky a multifunkční jídelnu. Střechy oddělení jsou v zakončení zdvihnuté pro průnik nízkého ranního slunce do interiéru. Pod střechami se nachází obytné terasy, vybavené pro letní období vodní mlhou pro zchlazení dětí.  Mezi lomenými střechami je umístěn snížený vstup.

Prsty oddělení se velkoformátovým zasklením plně otevírají k východu, do zahrady. Okna na jižní straně oddělení jsou čtvercová, nepravidelně umístěná, umožňující jak oslunění, tak například integrování parapetu do nábytku a sezení v nich. Jídelna je prosklená k jihu, do náměstí. Tato fasáda umožňuje otevření dveří a plné propojení s exteriérem. Ostatní fasády zázemí , směrem do kanceláří a provozních prostor, jsou již řešeny jednodušeji.

Stejně jako uvažovaná dřevěná konstrukce, tak i fasády a interiéry odkazují na skandinávskou architekturu. Interiéry jsou navrženy v masivních dřevěných pohledových deskách, stejně tak nábytek z masivu. Fasády jsou obloženy trvanlivým modřínovým obkladem, na odděleních probarveným barevnými pigmenty.

Piazetta je řešena jednoúrovňově, v dlažbě a dřevěné palubě, akcentující vstup do budovy. Jsou v ní rozmístěny jednoduché dřevěné kvádry k sezení a pítko. V letním období je zastíněna listnatými opadavými stromy.