Rodinný slaměný dům ve statku

Navrhovaná stavba je umístěna na místě bývalé stodoly. Od objektu bývalých stájí je oddělena cca 1,5 m širokou průchozí mezerou, díky které je propojen dvůr se severními pozemky pro pěší i průjezd malé zahradní techniky. Stavba je orientována hlavní fasádou k západu, kde vznikne obytný dvůr. Terasou navazuje na stávající úroveň pozemku. Na jižní straně je zapuštěna částečně pod stávající terén, na severní straně naopak vystupuje nad terén a umožňuje využít založení na crawl-space. Dům je navržena jako dvoupodlažní, nepodsklepený, se sedlovou střechou.
Slaměný dům
Slaměný dům

Koncept řešení je navržen tak, aby byla co nejméně narušena stávající přirozená urbanistická struktura a střešní krajina obce. Dvoupatrová stavba je z tohoto důvodu zastřešena jednoduchou sedlovou střechou bez vikýřů a jiných výstupků. Sedlová střecha je na stavbu včetně západní terasy usazena symetricky, vytápěná část zkrácená o prostor terasy tak umožňuje umístit do fasády okna o plné výšce.

Na fasádách je znatelná vnitřní dispozice. Největší míra prosklení je umístěna k západu — zde se nachází obytné místnosti v patře i hlavní obytný prostor v přízemí. Okna jsou proto částečně francouzská, umožňující výstup na terasy. Západní fasádu sjednocuje vodorovná linka terasy se zábradlím a svislé, nesymetricky umístěné dřevěné sloupy. K východu směřují okna do dvora — z kuchyně a pracovny. Charakter fasády určuje pás vodorovných oken v patře, vedoucích do zázemí domu, a stříška nad vstupem, která pokračuje do mezery ke stájím.

Povrch izolované části stavby je řešen ve tradiční vápenné omítce. Venkovní dřevěné prvky vystavené vlivu povětrnosti jsou navrženy z šednoucího modřínu. Sloupy na západní fasádě je možné popnout zelení. Vodorovné stříšky jsou extenzivní ozeleněné. Střecha je provětrávaná, s povrchem z keramických tašek.

Interiér stavby bude řešen v návaznosti na zvolenou konstrukci z masivních dřevěných panelů. Na obvodových stěnách je možné ponechat přirozenou kresbu dřeva či použít nátěry či štukové omítky. Příčky v přízemí budou řešeny jako těžké vápenopískové. V patře dle potřeby statiky nebo na místech s posuvnými dveřmi nebo instalacemi budou vylehčené či lehké ze sádrokartonu. Součinností těžkých příček a betonové mazaniny v podlahách je zajištěna dostatečná tepelná akumulace budovy. Příčky budou štukovány světlou omítkou. Pro vnitřní omyvatelné povrchy v koupelnách a kuchyni lze použít bezesparé stěrky, dlažby, obklady či sklo. Stropy lze řešit sádrokartonovým či palubkovým záklopem.
 
Z důvodu vysokých pořizovacích nákladů nejsou na západní fasádě navrženy žaluzie. Stínění stavby je zajištěnou v přízemí stříškou nad terasou a jinde předsazenou dřevěnou konstrukcí, mezi kterou je možné doplnit stahovací rolety na ocelových lankách. Jižní okna jsou buď malá (na půdu), nebo vodorovná (do obytného prostoru), která se z většiny odstíní svým nadpražím. Na východní větší okna lze doporučit instalovat venkovní žaluzie nebo screenové rolety, byť to z důvodu vnitřní tepelné akumulace není nutné. Podle PHPP lze však předpokládat, že v červnových obdobích bude teplota v interiéru stoupat ke 30 ºC.

Okolí stavby bude upraveno do roviny s přízemím terasami při západní a východní fasádě. Terén při jižní a části východní fasády bude opatřen pruhem z provětrávaného laťového roštu pro odvětrání základové mezery. Na severní fasádě bude naopak ponechán průhled pod stavbu. Pro lepší zapojení stavby do okolí a snížení ochlazování podlahy zespodu doporučuji vysázet před fasádou pás keřů.

Přístupová cesta do domu bude kryta vsakovací dlažbou či jiným povrchem s retenční schopností. Ostatní části pozemku budou zatravněny nebo jinak ozeleněny v rámci sadových úprav.