Nízkonákladový rodinný vagón do vesničky za Prahu

Koncept je navržen maximálně jednoduše tak, aby byla návrhem co možná nejvíce snížena cena realizace. Hlavní hmota je obdélníková, s jednoduchou sedlovou střechou a mezipatrem vestavěným v místě návaznosti střechy na stěnu pro jednoduchost řešení krovu bez vnitřních podpěr. Navazující objekty - sklady, zastřešení, terasy a pergoly - jsou navrženy konstrukčně samostatně, k pozdějšímu dokončení.
jih
sever1
sever2

Charakter stavby určuje střídání ploch dřevěného obkladu s velkoformátovými okenními otvory a předsazené stříšky a pergoly s dřevěnými hranatými sloupy. Na fasádách je znatelná vnitřní dispozice. Největší míra prosklení se nachází na jihu, kde jsou umístěny obytné prostory. Pouze ložnice se velkým oknem otevírá východnímu slunci, do zeleně. Hlavní obytný prostor je členěn výškově vloženou galerií, s přístupem po schůdcích. Čtvercové západní okno ve štítu prosluní galerii i jídelnu navečer. Hlavní terasa je částečně zastřešena, s možností přímého přístupu od parkovacích stání.

Povrch hlavního objemu rodinného domu je obložen šednoucími modřínovými prkny, s možností opálení do černa. Venkovní dřevěné prvky vystavené vlivu povětrnosti jsou navrženy opět z šednoucího modřínu. Sloupy a pergolu je vhodné popnout zelení, dle chuti stavebníka například vinnou révou. Vodorovné i šikmé střechy jsou extenzivně ozeleněné.

Interiér stavby bude řešen v návaznosti na konkrétní prostory. Hlavní obytná místnost bude obložena dřevem, s vestavěným schodištěm a knihovnou. Příčky v přízemí budou řešeny zčásti jako těžké vápenopískové, dle potřeby statiky nebo na místech s posuvnými dveřmi nebo instalacemi budou lehké, ze sádrokartonu. Součinností těžkých příček a betonové mazaniny v podlahách je zajištěna dostatečná tepelná akumulace budovy. Příčky budou štukovány světlou omítkou. Pro vnitřní omyvatelné povrchy v koupelnách a kuchyni lze použít bezesparé stěrky, dlažby, obklady či sklo. Stropy lze řešit sádrokartonovým či palubkovým záklopem.

Z důvodu snížených pořizovacích nákladů nejsou navrženy žaluzie. Stínění stavby je zajištěnou v přízemí stříškou nad terasou a pergolami, které je možné dočasně stínit například rákosovými rohožemi a později opadavou zelení. V pozdější fázi projektu budou pro žaluzie či screeny navrženy prozatím prázdné kastlíky nad okny. Podle PHPP lze předpokládat, že v letním období občas teplota v interiéru vystoupá ke 28 ºC. Díky akumulačním hmotám v interiéru, stínění okolní zelení a vyšším horizontem se však problém s přehříváním budovy nepředpokládá.

Horní část pozemku navazující na terasu bude upravena do roviny a mírného sklonu, terén při východní fasádě bude cca o 1,5-2 níže. Výškový přechod bude řešen například terasovými kamennými zídkami s vyvýšenými záhony.