Pasivní rodinný dům

Návrh stavby: Jan Márton, Petra Borůvková

Menší pozemek v Úněticích u Prahy, část z něj v ochranném pásmu vysokého napětí, které určuje směr nejlepšího výhledu směrem k západu. V návrhu kloubíme pasivní dům s ideou stavebníků, směřující k šumavské chalupě.
img

Urbanistické řešení

Navrhovaná stavba je umístěna co nejseverněji na pozemku. Umístění stavby je limitováno ochranným pásmem silového vedení. Dům je svou delší stranou orientován na jihozápad. Příjezd k domu je napojen na obecní komunikaci v severovýchodním rohu pozemku. Vytápěná část domu má dvě nadzemní podlaží a půdu. Vstup do domu je umístěn na severovýchodní straně a je krytý stříškou, která navazuje na přístřešek pro dvě parkovací stání. K parkovacím stáním přiléhá nevytápěná část domu, která je jednopodlažní s velmi mírně skloněnou ozeleněnou střechou.

Architektonické a výtvarné řešení

Řešení vzhledu stavby vychází z požadavku investora na tradiční vzhled domu se sedlovou střechou. Hlavní hmota domu je doplněna jednopodlažní nevytápěnou částí na východě a velkou terasou s ozeleněnou střechou na jižní straně. Dům se otevírá množstvím velkých okenních otvorů na jihozápad do nejcennější části zahrady a k výhledům do zeleně. Hlavní obytná místnost je velkým rohovým oknem vizuálně propojena se zahradou. Všechny pobytové místnosti jsou orientovány na západ. Podél západní fasády jsou navrženy terasy a balkóny pro výstup ze všech obytných místností a pokojů. Hlavní hmota je kompaktní, dodržuje základní principy návrhu úsporných domů.

Fasáda vytápěné části stavby je v 2. nadzemním podlaží obložena vodorovnými prkny. Dřevěný obklad materiálově koresponduje s ostatními navazujícími konstrukcemi  stavby, kterými jsou sloupy, terasy, pergoly a zastřešení parkovacího stání. Vnější dřevěné konstrukce slouží především jako ochrana před deštěm, ale pozitivně přispívají také ke stínění okenních otvorů proti přehřívání interiérů. Sloupy a treláže lze nechat porůst zelení, případně ještě doplnit sítěmi pro snadnější porůstání.

Sedlová střecha vytápěné části bude mít keramickou krytinu, její západní část bude pokryta fotovoltaickými panely. Rovné střechy nad parkovacím stáním a terasou budou ozeleněny. Nad parkovacím stáním bude střecha bezúdržbová extenzivní se sukulentními společenstvy, nad terasou polointenzivní s travním porostem. Ozeleněné střechy sníží vliv domu na vodní režim tak, že voda zůstane v krajině a ovlivní přirozeným způsobem mikroklima v okolí domu, zbytečně nezvýší teplotu okolního vzduchu a díky menším rozdílům teplot v konstrukci zvýší životnost střešního pláště.

Interiér stavby bude řešen především z přírodních materiálů. Příčky budou těžké vápenopískové, alternativně z hliněných nepálených cihel s hliněnými omítkami či jiného těžkého materiálu. Součinností těžkých příček, betonové konstrukce podlahy a betonové mazaniny ve stropě bude zajištěna dostatečná tepelná akumulace budovy. Část příček bude dle potřeby statiky, či na místech s posuvnými dveřmi, řešena jako lehké ze sádrokartonu či OSB desek (v patře). Příčky budou omítnuty světlou omítkou, v případě hliněných nepálených cihel lze použít prodyšnou – vápennou či kaseinovou omítku. Pro vnitřní omyvatelné povrchy v koupelnách, WC a kuchyni lze použít bezesparé stěrky, dlažby či sklo. Strop přízemí a patra v pokojích pro děti lze řešit s pohledovými dřevěnými trámy, v patře pod šikmou střechou je počítáno s podhledy ze sádrokartonu.

Příjezdová cesta a podlaha parkovacího stání bude kryta vsakovací dlažbou či jiným povrchem s retenční schopností. Ostatní části pozemku budou zatravněny nebo jinak ozeleněny v rámci zahradních úprav.