Pasivní rodinný dům s wellness

Zástavba na nových pozemcích pod historickou kruhovou stavbou statku nedopadá kvůli diletantskému regulačnímu plánu zrovna nejlépe. Tento dům se snaží vnést do lokality plné přízemních bungalovů prvky tradiční zástavby a zkombinovat jak rodinný dům, tak wellness. A zároveň udržet předepsanou uliční čáru a odstínit obytnou číást pozemku od severovýchodních větrů.
zahrada
vchod 02
detail
prizemi
patro

Koncept je navržen maximálně jednoduše tak, aby byla co možná nejvíce snížena cena realizace v rámci možností daných regulačním plánem. Hlavní hmota je obdélníková, s jednoduchou sedlovou střechou, obložená šednoucími modřínovými prkny. Charakter stavby dotváří předsazené stříšky a pergoly s dřevěnými hranatými sloupy, které společně s objektem sauny a skladu drží předepsanou uliční čáru a předzahrádku. Pergoly jsou určeny k popnutí hustou zelení, například psím vínem nebo vinnou révou.

Navazující objekty (sklady, zastřešení, terasy a pergoly) jsou navrženy konstrukčně samostatně, k pozdějšímu dokončení.

Na fasádách je znatelná vnitřní dispozice. Největší míra prosklení velkoformátovým oknem se nachází na jihozápadě, kde je umístěn hlavní obytný prostor. Ostatní fasády odráží umístění menších prostorů.

Povrch hlavního objemu rodinného domu je obložen šednoucími modřínovými prkny. Objekt sauny a skladu je opět šednoucí, pro změnu měřítka z obložený užším latěním. Venkovní dřevěné prvky vystavené vlivu povětrnosti jsou navrženy opět z šednoucího modřínu. Šikmá střecha je opatřena krytinou z titanzinku, vodorovné střechy jsou extenzivně ozeleněné s vyšší vrstvou substrátu a travinami. Nad terasou se nachází průhledná stříška ze skla či polykarbonátu.

Interiér stavby bude řešen v návaznosti na konkrétní prostory a zvolenou konstrukci z masivních dřevěných desek. Obvodové zdi tak budou ponechány v pohledovém dřevě, příčky budou řešeny zčásti jako těžké vápenopískové, dle potřeby statiky nebo na místech s posuvnými dveřmi nebo instalacemi budou lehké, ze sádrokartonu. Součinností těžkých příček a základové betonové desky je zajištěna dostatečná tepelná akumulace budovy. Příčky budou štukovány světlou omítkou. Pro vnitřní omyvatelné povrchy v koupelnách a kuchyni lze použít bezesparé stěrky, dlažby, obklady či sklo. Stropy lze řešit sádrokartonovým či palubkovým záklopem.
 
Na všech oknech mimo severovýchodní fasády budou instalovány žaluzie či screenové rolety v barvě hliníku. Stavbu lze v přízemí částečně stínit stříškou nad terasou a pergolami, zejména až se rozroste popínavá zeleň, ideálně opadavá. Podle PHPP lze předpokládat, že bez stínění, v letním období, občas teplota v interiéru vystoupá nad 28 ºC. Díky akumulačním hmotám v interiéru, stínění okolní zelení a vyšším horizontem se však problém s přehříváním nepředpokládá.

Horní část pozemku navazující na terasu bude upravena do roviny a mírného sklonu směrem k vedlejšímu pozemku. Terén při jihovýchodní fasádě bude cca o 1 m níže. Výškový přechod bude řešen terasovými obytnými schody a skalkou, s možností kamenných zídek s vyvýšenými záhony. Prostor mezi hlavní terasou a výstupem ze sauny bude řešen jako štěrkový záhon s vyššími rostlinami, s možností umístění artefaktů.