Pasivní slaměný rodinný dům do zahrady

Stavba se chystá na okraji Holic v Pardubickém kraji, tam kde intravilán přechází do zeleně a polí. Dům je proto řešen jako hmota vyrůstající postupně ze zahrady a jejích stromů, keřů a květin. Pavučina pergol bude popnuta zelení, teprve na druhý pohled se objeví dům z opalovaných modřínových prken.
01
02
03
04
05

Návrh  stavby: Jan Márton, Jana Přibylová

Stavebníci oslovili naše studio se zadáním rodinného domu z přírodních materiálů, který má být umístěn na podélném zahradním pozemku. Situaci spoluurčují ořešák v jižní části pozemku a třešeň ve střední části na severu. Stromy si přáli stavebníci zachovat, protože si na ně během svých pobytů na pozemku zvykli a pod třešní se nachází nejlepší pobytová část s ohništěm. Dům je tedy umístěn mezi tyto stromy, které zároveň dotváří přímé okolí přízemí stavby.

Požadavky stavebníků vedly k disproporci prostor pro přízemí a patro, navíc obytný prostor měl být koncipován jako dvoupatrový. Odtud vzniklo řešení šikmo se zvedající ozeleněné střechy, která na nižší straně vytváří skoro pětimetrový prostor na výšku, zatímco na straně do ulice je do hřebene umístěna vestavěná půdička se skladovacími prostory. Patro je vloženo do podchozí výšky střechy, s pokoji obrácenými k jihu.

Hlavní objem vytápěné části stavby je kompaktní, obložený opalovanými modřínovými prkny s vysokou trvanlivostí. Na severu navazuje nevytápěná část s přístřeškem pro auta, kde bude modřín ponechán přirozenému zešednutí. Dům z jihu a západu obalují pergoly a stříšky, sloužící pro krytí ta stínění terasy, chodníčku kolem stavby a stínění okenních otvorů proti letnímu přehřívání. Stavbu korunuje svažitá ozeleněná střecha, jejíž podle ročních období měnící se barevnost bude viditelná ze zahrady.

Dispozice přízemí se odvíjí od velkého rohového okna v jídelně, které je v přímém kontaktu se zahradou. Na obytný prostor s kuchyní a obývákem navazuje výtvarný ateliér s hudebnou, přestavitelný v budoucnu na ložnici, zádveří a WC s koupelnou. Schody do patra vedou na galerii, sloužící jako pracovna, která je v kontaktu s přízemím. Z galerie vybíhá chodba s pokoji, technickou místností, koupelnou a WC. Zprvu je počítáno se zobytněním přízemí, podkroví může zůstat i jako flexibilní volně dělitelný celek, díky volbě střechy bez vnitřních podpor. Ve štítě střechy se nachází skladovací půdička přístupná z chodby patra.

Úsporné nakládání s energiemi při provozu se podepisuje už na samotném návrhu stavby. Objekt je založen na železobetonové desce s pěnovým sklem, stěny budou stavěny z masivních dřevěných panelů, střecha a strop z dřevěných trámků a I nosníků. Zateplení je plánováno dvojitou a jednoduchou izolací ze slaměných balíků, podle orientace stěny, ve střeše pak celulózou. Tepelně-akumulační funkci zajistí základová deska s teplovodními registry, těžké příčky a těžký strop s betonovou mazaninou. Kvalitní dřevěná okna a dveře, společně s technologiemi vytápění, ohřevu teplé vody a nuceného větrání dotváří pasivní koncept celého domu.