Pasivní přízemní dům kompletně izolovaný slaměnými balíky

Rodinný dům s výhledy do širého kraje – na ještědský hřeben, Ještěd samotný i dlouhomostecký kostelík.

Stavebník nás oslovil s přáním navrhnout přízemní dřevostavbu zateplenou slaměnými balíky do sadu, který se mírně svažuje směrem k jihu. Rodinný dům jsme umístili co nejvýše na pozemku, takže poskytuje majitelům výhled do širého kraje – na ještědský hřeben, Ještěd samotný i dlouhomostecký kostelík. Stavba je svou delší fasádou natočena rovnoběžně s vrstevnicemi, splyne tak lépe s terénem. Vjezd na pozemek je situován v jižní části pozemku. Mezi rodinným domem a nevytápěnou částí se zahradním skladem jsou dvě krytá parkovací stání. Vchod do domu je umístěn při západní fasádě.

Dům má jedno nadzemní podlaží s pultovou střechou, je pravidelného obdélníkového půdorysu, nepodsklepený. Hlavní hmota vytápěné části rodinného domu působí kompaktně. Střecha má větší přesahy pro dostatečné krytí fasád před povětrnostními vlivy a pro odstínění letního slunce. Poměr povrchu a objemu je i díky pultové střeše minimalizován, čímž jsou omezeny tepelné ztráty. Stavba je založena na pilířích s provětrávanou mezerou.

Rodinný dům se svou dispozicí otevírá k jihovýchodu – velký podíl prosklených ploch směrem k jihu umožňuje využít solárních zisků i výhledů. Velká francouzská okna propojují interiér s exteriérem a slouží k výstupu na terasu. Otvíravé části oken jsou barevně akcentovány pro kontrast s dřevěným obložením. Letní zastínění okenních otvorů zajišťuje pergola z dřevěných trámků. Okna na severní stranu jsou minimalizována z důvodu tepelných ztrát. Terasa obíhá po celém obvodu domu, její hlavní obytné části jsou na jižní a východní straně, ostatní části slouží jako chodníček kolem domu.

Vytápěná část bude obložena modřínovými prkny získávajícími časem stříbřitě šedý vzhled, nebo opálenými prkny, dle rozhodnutí investora. Ostění oken bude zvýrazněno světlejším dřevěným obkladem. U zastřešení jsou ponechány viditelné nosné krokve. Trámky vytváří pohledově příjemné struktury souznící se směry fasád a střecha působí celkově vzdušněji. Pultové střechy dodávají stavbě horizontální charakter, který kontrastuje s výraznými vertikálními sloupy pergoly a vertikálními okenními otvory.