Cohousing - čtyři pasivní rodinné domy

Projekt cohousingu čtyř rodinných domů vzniká v Liberci – Horním Hanychově pod Ještědem, v blízkosti tramvajové trati, která tvoří dopravní páteř Liberce. Pár zastávek na vlakové a autobusové nádraží a do centra Liberce, dvě zastávky na ještědské sjezdovky, na druhé konečné tramvaje Jizerky. Pět minut autem k dálnici na Prahu. K tomu v tichu mezi dvěma ulicemi, s výhledem do zeleně, na hory a hanychovský kostelík.
pudorys

Pozemek pro šest plánovaných bytových jednotek – čtyři pro mladé rodiny a dvě pro rodiče stavebníků – byl nalezen po vytvoření stavební skupiny relativně rychle. Leží sice v žádané oblasti pro výstavbu rodinných domů, sám o sobě je ale složitý svojí konfigurací s postaveným skladem pro stavební materiál, velkým vybydleným domem navazujícím na okolní zástavbu a polohou mezi dvěma komunikacemi. Takže čekal buď na svého developera, nebo na skupinu stavebníků.

Po společném zakoupení pozemků následoval několikaměsíční proces, jehož výsledkem byla dohoda o poloze jednotlivých staveb. Velmi nápomocná byla hodnotící metoda podle Christophera Daye, kde se ukázaly mírně rozdílné priority stavebníků ohledně výhledů. Nutnou součástí byl konsenzus, aby žádný stavebník neztrácel hodnotu své investice do pozemku. Mezi zásadní řešené priority patřilo: výstupy na společnou část pozemku, přístup do domu, osvětlení a oslunění, výhledy, sousedství. Došlo také k dohodě o soukromých předzahrádkách a podílu soukromého pozemku věnovaném ke společnému užívání, stejně jako k dohodě o věcných břemenech průjezdů a průchodů. Část společného pozemku byla vyčleněna na tzv. start up pro případ, že by bylo vhodné postavit společnou stavbu dílen, podnikání apod. Společné části pozemku byly řešeny pro umístění místa k setkávání, zahrádek, dětského hřiště, jezírka, malého sadu a velké herní plochy.

Na pozemcích navrhujeme umístění šesti bytových jednotek v řadových domech – čtyři bytové jednotky pro rodiny a dvě bytové jednotky pro rodiče, celkem asi 20 lidí. Pro jednu bytovou jednotku navrhujeme zastavěnou plochu cca 100-110 m2, celkem tedy cca 700 m2. Řadové domy předpokládáme nepodsklepené, avšak s podzemním podlažím z jedné strany otevřeným s možností parkování vozidel a skladováním, a s dvěma nadzemními podlažími s pultovou střechou. Za tímto účelem (zakrytí podzemního podlaží ze strany společné zahrady) bude zdemolován vícepatrový objekt, materiál bude odvezen nebo recyklován a uložen na vlastním pozemku.

Stavby se nachází na okraji cca 5-ti řad výraznější řadové zástavby, která je však v této oblasti ojedinělá. Oblast Dolního a Horního Hanychova je typická spíše pro individuální zástavbu, případně dvojdomy. Pro novou zástavbu na dotčených pozemcích jsme zvolili přechodovou formu mezi individuální a řadovou zástavbou – rodinné dvojdomy, a to zejména z důvodu lepšího oslunění fasád. Směry natočení fasád nereagují na stávající zástavbu, neboť ani stávající zástavba žádné jasné směry ani kompozici nedrží. Řadové domy reagují spíše na terén a natočení ke světovým stranám, individuální výstavba pak na malé výměry pozemků kolmo ke komunikacím, které sledují zejména geomorfologii terénu.

Navržené domy jsou koncipovány jako energeticky pasivní, s nutností dostatečného oslunění a solárních zisků. I z těchto důvodů jsou čtyři rodinné domy rozděleny na dvojdomy – aby bylo dosaženo úspory místa na pozemku, ale zároveň měl každý dům alespoň dvě osluněné fasády. Dostatečné oslunění je nutnou podmínkou pro stavby v pasivním standardu (solární zisky pokrývají až ⅔ potřeby tepla na vytápění). Z tohoto důvodu je také natočen západní dvojdům o 12 stupňů od zadní hrany pozemku, což zajišťuje o 40 minut delší oslunění obytné fasády.