Pasivní rodinný dům

Podlouhlý pozemek na okraji malého města, výhledy na centrum k severu a do krajiny k jihu a západu. K tomu prima kamarádi, kteří chtěli přímo z postele koukat na hvězdy. K jednoduché archetypální hmotě jsme přidali protáhlou terasu se stříškou a pergolou. A tak tu máme dům, v němž se vše točí okolo centrálního schodiště a patrového prostoru s galerií.
manetin 02
manetin 03
manetin 04
manetin 05
manetin 06

Stavební pozemek je jednoduchého protáhlého obdélníkového tvaru. Umístění stavby vychází z možností výhledů na město Manětín. Stavba je navržena co nejblíže severní hranici (4,5 m), s možností průjezdu osobních vozidel za dům směrem na východní část pozemku. Zde je do budoucna počítáno s možnou dílnou a skladem. Parkování vozidel bude umístěno na západní část pozemku.

Koncept hlavní hmoty stavby je navržen jako jednoduchý tvar obdélníku se sedlovou střechou, v patře s jedním středovým vikýřem, aby byla co možná nejvíce snížena cena realizace. Stavba je řešena v bílé omítce, s vloženými dřevěnými částmi fasády tam, kde je třeba vizuálně propojit otvory či ochránit fasádu před větším namáháním, zejména v oblasti teras a vstupu. Stavba je doplněna dřevěnými terasami, stříškami a pergolami, které obohacují celkový vzhled a dodávají mu intimní měřítko. Dřevěné sloupy jsou zešikmené jak z estetického důvodu, tak pro vylepšení prostorového ztužení celé konstrukce. Některé části venkovních konstrukcí jsou vizuálně uzavřeny latěním. Pergoly je možné popnout zelení, například psím vínem nebo vinnou révou. Stříšky a pergoly  jsou navrženy konstrukčně samostatně, k možnému pozdějšímu dokončení.

Na fasádách je znatelná vnitřní dispozice. Největší míra prosklení velkoformátovým rohovým oknem se nachází na jihozápadě, kde je umístěn hlavní obytný prostor. Ostatní fasády odráží umístění menších prostorů. Ve štítech se nachází okna pokojů, nad obytným prostorem pak velké okno z galerie.

Šikmá střecha je opatřena krytinou z titanzinku, vodorovné střechy jsou extenzivně ozeleněné s vyšší vrstvou substrátu a travinami. Nad terasou se nachází průhledná stříška ze skla či polykarbonátu.