Víkendové útočiště za Prahou

Chata bude útočištěm menší rodině, hledající únik před pražským životem do klidných víkendů. Je zázemím pro přespání, společné chvíle u stolu, čtení v síti. Nebo může sloužit k trvalému bydlení, neboťje navržena jako plnohotnotný domek.
chata 03
chata 04
Pudorysy
Rez
chata 02

Stavba je navržena v severní čásC pozemku, s minimálními odstupy 2 m od hranic pozemku. Jeho jižní část tak zůstává osluněná, jako obytná. Vstup do domu je umístěn přes terasu ze západu.

Tvar vytápěné části stavby určují požadavky na vnitřní dispozici a podchodné výšky. Takto se střecha láme v patře v místě vstupu do ložnice. Vytápění část se otevírá velkým prosklením k jihu — toto prosklení je hlavním osvětlením stavby a zároveň se jedná díky solárním ziskům o zdroj tepla pro období, kdy nebude stavba obývána. Hlavní objem stavby obsahuje obytnou místnost s kuchyní a hygenickým zázemím. Nad částí půdorysu je vloženo mezipatro s ložnicí, galeriií a síť pro ležení a zevlení. Toto mezipatro je osvětleno východním čtvercovýcm oknem, které zároveň v létě přivádí do interiéru první ranní slunce.

Hlavní objekt je akcentován opalovanými modřínovými prkny, které v sobě dokážou zrcadlit okolí. Do obkladu jsou vsazena dřevěná okna s efektem bezrámového zasklení. Střecha objektu je extenzivně bezúdržbově ozeleněná pro ochranu hydroizolace.

Interiéry jsou na obvodových stěnách a stropě řešeny nabílenými OSB deskami,které tvoří zároveň instalační předstěnu. Příčky a ostatní vestavěný nábytek — schodiště s prostorem pro kamna, police a šuplíky, široký sedací parapet na jihu se šuplíky a knihovna v patře jsou řešeny z biodesek. Kuchyňská linka je vestavěna jako standardizovaný výrobek (např. IKEA). Podlaha je
navržena z dubových prken, které jsou před kamny snížené pro vložení nespalné skleněné desky.

Nevytápěná část stavby obsahuje zádveří a sklad. Zádveří přímo navazuje na krytou terasu, která se půdorysně rozevírá směrem k jihu. Zde je zakončena obytnými schody pro sezení, ležení a zaujímání jakýchkoliv poloh. Schody jsou doplněny mezistupni pro pohodlný přístup na terasu ze spodní části pozemku.

Stěny přístavby jsou obloženy uzšími modřínovými latěmi, aby po svém zešednutí byly dostatečně konstrastní k opáleným prknům hlavního objektu. Střešní konstrukce, nesená dvojicí sloupů, je také modřínová pro zajištění delší trvanlivosti konstrukce bez údržby. Modřínové či dubové latě terasy přebíhají do obytného schodiště, kde tvoří jak stupně, tak podstupnice.

Interiéry jsou řešeny v návaznosti na dřevěnou konstrukci, jako nenatřené zavětrovací OSB desky.

Stavba je založena nad terénem na betonových pilířcích nebo zemních vrutech. Horní stavba je dřevostavbou. Podlahy, strop a střechy jsou vyneseny trámky na celé rozpětí stavby. Trámky stěn pak jsou průřezově minimalizovány a doplněny latěmi pro ekonomičtější řešení. Hlavní objekt i přístavba jsou zevnitř zavětrovány OSB deskami a zevně obloženy tvrdými dřevovláknitými deskami. Mezery v konstrukci jsou zaizolovány minerální vatou. Střechy jsou provětrávané, ozeleněné.

Vytápění bude zajištěno primárně kamínky na dřevo. Proti promrznutí bude chata chráněna elektrickým přímotopem s protimrazovou pojistkou. Teplá voda bude zajištěna malým elektrickým boilerem, umístěným v koupelně.