Pasivní skautské klubovny

Participační projekt kluboven pro vrchlabské skautské středisko Krakonoš.

Ke spolupráci na návrhu jsme byli přizváni na základě našich referencí – práce s přírodními materiály a možností nabídnout participační proces, neboť Tomáš Hawel, hlavní koordinátor projektu, uvažoval zapojit na tvorbě projektu celé skautské středisko.

Participační proces spočíval ve dvou paralelně vedených částech. Jednu část zajišťovalo samo středisko a šlo především o analýzy pozemku a místa, naše část participace se týkala vzdělávání a návrhu samotné stavby. První víkend, který jsme strávili na místě, sloužil pro přípravu vedoucích  na spolupráci s námi vůči mladším dětem. Sestával částečně z přednášek, částečně z aktivit, kdy se účastníci učili porovnávat různé stavební materiály, stavební postupy, úspornost staveb. Součástí byla i velká simulační hra vytvořená pro tento účel, jež postavila účastníky do role stavebních firem, rozpočtářů a stavebníků rodinných domů. Účelem bylo sledovat vybraná stavební řešení v čase a analyzovat zábavnou formou rozhodnutí provedená na desítky let dopředu. Konec víkendu patřil počátečním vstupům do projektu – jaké aktivity se budou v klubovnách odehrávat, jaká je jejich prostorová a časová návaznost.

Druhý víkend, určený všem členům střediska, byl věnován jednodušším aktivitám, jež představoval dětem herní formou různé aspekty návrhu úsporných staveb. Největším přínosem této fáze byla tzv. klubovna snů, kdy se děti ve skupinách zamýšlely nad konkrétními jednotlivými prostory klubovny (kuchyně, klubovna, společenská místnost, spací koutek, herní koutek apod.) a prezentovaly si navzájem své představy o ztvárnění. Po úvahách nad potřebnými prostory byl víkend zakončen modelováním kluboven z modelíny (návod k přípravě viz příloha).

V dalších fázích byly konzultovány prostorové návrhy kluboven, formou modelů. Nejdříve i s mladšími členy, než se ukázalo, že děti nejsou schopny pojmout všechny aspekty návrhu, později už jen se staršími vedoucími.

Konečný návrh stavby vznikl časově velmi náročným procesem, jeho výhodou však bylo průběžné vzdělávání účastníků a jejich součinnost, vedoucí k pochopení stavby samotné i jejího technologického vybavení. Pokud bude stavba realizována, poslouží nejen jako zázemí skautskému středisku, ale také jako lokální ekocentrum a edukativní stavba.

Další informace o projektu a fotogalerie naleznete na stránkách www.slamak.skauting.cz, které připravili členové skautského střediska Krakonoš Vrchlabí.
 

Přiložený soubor projektu