Rodinný dům v pasivním standardu s výhledem na Ještěd

Stavba deteminovaná ochranným pásmem vedení 110 kV podporující výhledy do svého okolí.
dum
dum
dum
dum

Pozemek v prudkém svahu, polovinu z něj zabírá ochranné pásmo elektrického vedení. Pro umístění stavby zbývá jihovýchodní cíp, jenž je dále opticky a pocitově zmenšován stavbou na sousedním spodním pozemku.

Elektrické vedení míří přímo na nejlepší výhled – ještědský hřeben s vysílačem Ještěd (1012 m n.m.). Sem proto směřují pohledy z obou obytných pater. Díky ochrannému pásmu se není nutné obávat se, že tyto výhledy budou kdy zastavěny.

Pohled na Jablonec nad Nisou patří až do patra. Okna směřují na město přes hřeben střechy sousedící stavby. Vzniká protažená forma stavby, odsazená od silnice přístřešky pro automobily a přechodovou nevytápěnou částí, kopírující ochranné pásmo elektrického vedení.

Nejlepší části pozemku se nachází severozápadně od stavby – jsou nejsušší s nejlepším výhledem. Proto je tato část přímo propojena s obytnou terasou. Také hlavní vstup do stavby, položený na stejné vrstevnici jako vstup na terasu, umožňuje bezbariérové řešení.

Ačkoliv je po požadavcích investora na místní klimatické poměry fasáda nadstandardně prosklená, řešení pergol, stříšek či umístění oken vůči okolí poskytuje dostatek soukromí a intimity obyvatelům.

Stavba je ze tří stran obložena modřínovými prkny bez povrchové úpravy, která budou popnutá ochráněná před povětrností zelení, především ze severní strany. K Ještědu se obrací svou živou udržovanou fasádou.

Fotokroniku stavby s popisky najdete v albu na našem facebookovém profilu.

Přiložený soubor projektu
Příloha Velikost
textova_zprava_pro_studii_-_jablonec4.pdf 56.04 KB