Pasivní rodinný dům

Jasná představa našeho stavebníka – přízemní rodinný dům a organické tvary. Návrh reaguje na okolí svou jednoduchou uliční fasádou, do soukromého pozemku se však již rozehrává souhra křivek. Zužující se půdorys umožňuje vplout zahradě až před okna obytných místností bez vyrušení nárožím. Na špici dům graduje společnými prostory rodiny a velkou zastřešenou terasou.
dum
dum

Návrh stavby: Jan Márton, Terezie Horáková

Navrhovaná stavba je umístěna v severovýchodní části pozemku. Na severu kopíruje hranice pozemku – zde je dům zasazen do terénu. Jižní fasáda navazuje přímo na terén, díky čemuž je umožněn přímý přístup z interiérů do zahrady, přes terasu zastřešenou přesahem střechy. Okolní zástavba je velmi různorodá. Stavba proto respektuje její obecné měřítko směrem do komunikace. Měřítko stavby směrem do pozemku je již dáno požadavky stavebníka a návrhem architekta.  

Vstup na pozemek je navržen od místní komunikace. Odtud vede přístupová pěší cesta k domu, dva vjezdy do garáže a jeden vjezd na pozemek pro obsluhu dílny. Hlavní vchod do domu je umístěn na jižní fasádě. Vejít do domu lze také přes objekt garáže. Dům bude nepodsklepený, jednopodlažní, nepravidelného půdorysu.

Celková hmota stavby je tvořena přízemní vytápěnou obytnou částí a nevytápěným prostorem dílny s pracovnou a garáží. Dům se směrem na západ zužuje tak, aby bylo možné využít co největší část pozemku před jižní a západní fasádou jako obytnou.

Jihozápadní části domu dominuje velkoplošné rohové zasklení a zvýraznění velkým zakřiveným přesahem střechy s viditelnými vějířovitě rozmístěnými dřevěnými trámy. Již méně nápadný přesah pokračuje po celé délce jižní i západní fasády vytápěného i nevytápěného prostoru, kde kryje přístup do domu i obytnou terasu.

Kolem domu vede terasa, která je přístupná z terénu. Na západní straně se rozšiřuje a vytváří prostor pro letní posezení. Zde je chráněna před větrem popínavými rostlinami na treláži, které zároveň skrývají okapní žlab umístěný těsně za obvodovým trámkem střechy. Terasa pokračuje na jižní fasádě až k hlavnímu vchodu.

Střecha bude ozeleněná, vegetační, s většími přesahy na západní a jižní straně, pro krytí fasády před povětrnostními vlivy a odstínění letního slunce. Střecha je určena křivkou, která akcentuje západní část stavby s obytným prostorem a terasou. Nad pokoji a vstupem do domu přechází v pultovou střechu se sklonem 2°. Na střechu jsou v jejím sklonu navrženy fotovoltaické panely.