Nízkonákladový domek - chata

Jednoduchý domek pro větší rodinu, navržený do zvlněné krajiny Kroměřížska. Sladění dispozic a konstrukčního řešení umožní jednoduchou a efektivní svépomocnou výstavbu. Další z řady našich nízkonákladových domů, který bude vytápěn pouze krbovou vložkou.
Kvasice 01
Kvasice 02
Kvasice 03
Kvasice 04
Kvasice 05

Dům je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, se sedlovou střechou o sklonu 45o. Sklon pozemku je optimální pro založení na crawl space — na jižní straně dům přiléhá k terénu, na severní je cca 1,6 m nad terénem, s viditelnou provětrávanou mezerou pod domem. Terasa při jižní fasádě navazuje na výstupy z interiéru a je přístupná schůdky ze západu. Obytná část terasy pod stříškou navazuje na jižní fasádu skladu — toto oddělení umožňuje lépe prosvětlit i proslunit chatu. Terasa je položena přímo na upravený terén, v úrovni zatravnění.

Koncept stavby je navržen tak, aby byla co možná nejvíce snížena cena realizace a umožněna svépomoc. Hlavní hmota je obdélníková, s jednoduchou sedlovou střechou a vestavěným mezipatrem. Pro jednoduchost statiky je dům řešený jako dvojtrakt, s podepřením vrcholové vaznice. Pergoly a stříšky jsou založeny samostatně, s možností pozdějšího doplnění. Na fasádách je znatelná vnitřní dispozice. Největší míra prosklení se nachází na jihu a východě, kde jsou umístěny obytné prostory. Plocha ostatních oken je zmenšena na míru nutnou pro prosvětlení, pouze okna do kuchyně a koupelny, směrem k severu, umožňují pěkný výhled do krajiny, směrem na Kvasice.

Fasády jsou pro jednoduchost řešeny jednolitě, v šednoucích modřínových  prknech, případně s možností opálení do černa. Okna jsou zasazena do fasády se skrytými rámy, pro snížení nutnosti údržby a podpoření moderního vzhledu. Nad vstupem do domu je navržena nika pro umístění sošky Madonky. Venkovní konstrukce pergol a stříšek jsou navrženy taktéž v šednoucím modřínu. Stříšky kryjí přístup z kuchyně do skladu a z obytného prostoru k obytné terase. Sloupy stříšek a pergol jsou navrženy zčásti jako šikmé. Důvodem je jak design stavby, tak zavětrování konstrukce proti bočním pohybům. Volba směru a šikmosti sloupků reflektuje možnou potřebu natažení látkových rolet před okenní otvory v případě, že stavebník bude požadovat v interiéru i v létě vždy normovou teplotu.

Příčky v přízemí i patře budou z ekonomických důvodů a zjednodušení instalací řešeny jako lehké, ze sádrokartonu. Posuvné dveře v nich — do zádveří a chodby — budou individuálně řešené na celou výšku a šířku průchodu. V podlahách obou pater je navržena vrstva betonové mazaniny pro zajištění tepelné akumulace budovy a zlepšení akustické pohody.

Z důvodu snížených pořizovacích nákladů budovy nejsou v přízemí navrženy venkovní žaluzie. Stínění je částečně zajištěno pergolou s popínavou zelení; na pergolu je vhodné případně položit rákosové rohože apod. Mezi vnější sloupky pergoly je možné instalovat látkové rolety. Na východě a západě, kde jsou v patře umístěny dětské pokoje s velkým prosklením, je užití žaluzií či screenů nezbytné, stejně tak u západního okna do ložnice. V opačném případě bude v létě docházet k občasnému nárůstu teploty okolo 30 °C. S využitím možnosti nočního předchlazení díky řízenému větrání nebudou nárůsty teplot značné, v ložnici a pokojích v patře však může být pobyt ve večerních hodinách, před spaním, diskomfortní.

Dům je navržen ve standardu pasivního domu. Potřeba tepla na vytápění je v PHPP vypočtena na cca 18 kWh/m2a. Na zvýšené hodnotě potřeby tepla na vytápění se podílí zejména malý objem budovy s nezapočitatelnými plochami v patře s nízkou podchodnou výškou. Konstrukce jsou nadstandardně izolovány a optimalizovány na hranici poměru cena/výkon tak, aby byl dům z většiny vytopitelný pouze krbovou vložkou.

Zdroj energie pro vytápění budou zajišťovat krbová kamna, předpokládáno je skoro 100% pokrytí potřeby. Teplá užitková voda bude ohřívána v integrovaném akumulačním zásobníku, do kterého bude napojeno tepelné čerpadlo se solankovým výměníkem, a/nebo fotovoltaický systém. Akumulační zásobník je případně možné umístit do patra nad krbovou vložku a propojit ho samotížným okruhem. Záložním zdrojem bude elektrická patrona na střídavý proud, umístěná v nádrži.