Pasivní slaměný rodinný dům

Pasivní rodinný dům - dřevostavba two-by-four izolovaná slámou a foukanou celuzózou, založená na sloupech z rušeného elektrického vedení. Studie vznikala v letech 2008-2009, stavební povolení 2010, stavba částečně svépomocí 2010-2014.
Foto: Právo – Jan Handrejch
dum
dum
dum
dum
dum

Dům je navržen i na horské podmínky jako energeticky pasivní, využívající pro provoz obnovitelnou energii (slunce, biomasa). Používáme přírodní a místní materiály (dřevo, izolace slaměnými balíky, nepálené cihly, hliněné omítky) a recyklované materiály (izolace z recyklovaného papíru, základy ze starých prefabrikovaných sloupů z rušeného elektrického vedení, střecha sklípku ze starých silničních panelů, střešní substrát z recyklovaných cihel). Dům je navržen pro 4-5 člennou rodinu s nekonzumním způsobem života.

Stavba založená nad terénem  je fošinkové konstrukce. Kompaktní tvar hlavní hmoty oživují střechy s výraznými přesahy stínící interiér v letním období a navyšující obytnou plochu okolo domu. Pojednání fasád odkazuje na tradiční stavby – vápenná omítka na balících slámy tvoří mírně zvlněný povrch, dřevěný obklad v tradičním jizerském překládaném provedení chrání stavbu z návětrných stran. Předěly povrchů odráží vnitřní rozčlenění domu.

Jádrem dispozice je dvoupodlažní obytný prostor s jídelním stolem, který podtrhuje jeho centrální úlohu v životě rodiny. Snížená výška stropu nad „čajovnovým“ podiem vytváří intimitu a zlepšuje kontakt galerie s přízemím. Celek pracovny a pokoje pro hosty je snadno adaptovatelný na pracovní zónu se samostatným vstupem nebo „vejminek“ pro stárnoucí rodiče či startovní byt pro děti.

Podrobnější informace o technickém řešení domu naleznete na webu Centra pasivního domu a podrobnější fotokroniku stavby s popisky v albu na našem facebookovém profilu. Texty popisující detailněji technické řešení slaměné izolace tady a podrobnosti o materiálu upínacích popruhů tady.

Přiložený soubor projektu
Příloha Velikost
studie_stavby_2009.pdf 5.88 MB