Pasivní rodinný dům

Rodinný dům vilového typu na kraji lesa s výhledem na Ještěd a koruny stromů.
dum
dum
dum
dum
dum

Stavební parcela je umístěna přímo na okraji lesa. Z jejího svahu lze přehlédnout černostudniční hřeben i Císařský kámen. Přáním stavebníků na počátku studie stavby bylo propojit obytnou část přes terasu s pozemkem směřujícím do lesního porostu a využít výhledy, mírně filtrované řadou vzrostlých jasanů.

Dům měl být od počátku navržen přes obtížné klimatické podmínky jako pasivní, s vysokým podílem přírodních materiálů – avšak takovým způsobem, aby mohl být realizován běžnou stavební firmou na klíč. Energetické úspornosti domu nahrál požadavek na velikost stavby, která je koncipován jako relativně luxusní vila včetně příslušného zázemí v nevytápěných částech. Pro zjemnění měřítka relativně velké stavby byla objemově oddělena vytápěná a nevytápěná část.

Vytápěná část stavby tvoří blok s rizalitem, který je orientován směrem k jižnímu slunci. Zde se v přízemí nachází obytná místnost s velkoplošným prosklením, směřujícím do výhledů a k přijímání solárních zisků ze slunce. Druhé vertikální prosklení směřuje do lesa, zároveň s výstupem na terasu. Toto prosklení osvětluje dvojpatrový prostor, kde se v patře nachází galerie se vstupy do jednotlivých pokojů. Jádrem obytné místnosti je velká dvojúrovňová pec, jejíž horní patro je teplovodně vytápěno. Druhý teplovodní okruh se nachází ve stěnách pece, aby byla uvolňována sálavá složka směrem k obvodovým stěnám stavby.

Na architektuře stavby se jako kontrast k vertikálám prosklení projevují výrazné horizontální linie ozeleněných střech a pergol, jež slouží k zastínění okenních otvorů před letním sluncem. Stejně jako na jiných stavbách zde nepoužíváme žádné chlazení ani pohyblivé stínící prvky – z důvodu uživatelského komfortu, úspory nákladů a minimalizace technických zařízení. Vytápěná část je obložena z návětrných stran vodorovným dřevěným obkladem s provětrávanou mezerou, z jižní strany pak opatřena bílou omítkou. Nevytápěné části jsou obloženy cihelnými pásky. Všechny venkovní konstrukce jsou navrženy ze dřeva.

Pasivní vytápěná část je konstruována ve two-by-four systému se zavětrováním OSB3 deskami. První blower-door test byl změřen na 0,22 1/h. Stěny i vodorovné konstrukce jsou izolovány foukanou celulózou (na hodnotu U cca 0,11 W/m2K), konstrukce jsou zaklopeny dřevovláknitými deskami. Vnitřní tepelnou stabilitu zajišťují těžké betonové podlahy a vápenopískové příčky, vnitřní povrchy obvodových stěn jsou z hliněných omítek. Stavba je založena nad terénem na recyklovaných prefa elektrických sloupech. Okenní výplně Internorm Edition doplňují kvalitní použité materiály i konstrukce, zasklení je řešeno podle orientace a stínění otvorů. Na této stavbě poprvé používáme bezrámové zasklení, kdy stavebník platí pouze trojsklo, nikoliv už celé okno.

Podrobný popis stavby lze nalézt v příloze.

Fotokroniku stavby s popisky najdete v albu na našem facebookovém profilu.

Přiložený soubor projektu