Pasivní rodinný dům s garsonkou

Rodinný dům rozšířený o garsonku pro rodiče a pracovnu, projektovaný pro jablonecké klimatické podmínky.
dum

Na poměrně malý pozemek požadovali stavebníci umístit relativně rozsáhlý stavební program rodinného domu s garsonkou a pracovnou se zázemím, všechny celky se samostatným přístupem. Z důvodu energetické úspornosti jsme zvolili jednoduchý tvar kvádru, posazený ke komunikaci na vzdálenost délky jednoho automobilového stání. Důvodem je dlouhá jablonecká zima s množstvím sněhu — toto řešení prakticky eliminuje nutnost úklidu sněhu pro přístup autem i pěšky. Zároveň byla ušetřena plocha pozemku před jižní fasádou, která je posazená o patro níže než přístup a zůstává jako obytná a relaxační.
Dalším vstupem do úvah byl současný územní plán, který umožní postavit vytápěnou část, po očekávané změně během jednoho roku však bude možné doplnit nevytápěné části na severní straně. Z toho důvodu jsou navrženy konstrukčně samostatně.
Charakter domu určuje otevření k jihu — na ostatních fasádách jsou umístěná pouze nejnutnější okna. Členění dlouhé jižní fasády a zmenšení měřítka stavby bylo dosaženo nepravidelným rozmístěním oken s kontrastem svislých úzkých větracích otvorů a hrou čtvercových oken, která slouží především pro osvětlení prostorů. Tato kompozice nijak neubírá na zařiditelnosti interiéru a možnosti umísťovat pod okna například psací stoly. Vertikální okna kontrastují s výraznou horizontálou střechy nad hlavním objektem a opticky ji zkracují a přerušují.
Jižní fasáda je doplněna terasami pro pobyt v návaznosti na obývací pokoje obou obytných jednotek. Úhel odklonění okrajů teras reaguje na potřebné plochy teras tak, aby bylo možné jejich optické předělení a zvýšení soukromí jednotlivých částí — přesto propojené terasy respektují tvarem výstupy z obývacích pokojů. Terasy jsou kryty částečně stříškou, částečně pergolami nutnými pro stínění okenních otvorů proti přehřívání stavby v létě.
Pro omítku hlavního objektu bude zvolena světlá až bílá barva, pro odlišení garsonky s odlišnou zrnitostí. Menší nevytápěné části budou odlišeny tmavší barvou. Na přání stavebníků doplnit exteriéry dřevem bylo odpovězeno návrhem jižní pergoly konstruované kompletně ze dřevěných trámků, stejně tak nad vstupní částí a přístřešky byla ponechána pohledová struktura střešních trámků. Stavba bude doplněna ozeleněnou extenzivní střechoy, částečně viditelnou od přístupu. Především ji však ocení výše po svahu usídlení obyvatelé, neboť se jim během ročních období bude před očima odvíjet hra barev.
Konstrukčně je stavba navržena železobetonové desce plovoucí po pěnovém izolačním skle, stěny jsou navrženy z vápenopískových cihel, strop železobetonový. Střecha je založena na I nosnících STEICO Joist překlenujících příčně rozpětí stavby, takže patro zůstává v dispozici flexibilní.