Dostavba areálu waldorfské školy

Vize rozvoje areálu a studie přístavby prvního stupně a společných prostorů a úprav pozemku Waldorfské školy s participací učitelů, dětí i rodičů.

Od září 2014 pracujeme na vizi rozvoje areálu a studii přístavby Waldorfské školy v Semilech. Součástí projektu je participace všech skupin uživatelů (žáci, studenti, učitelé, rodiče) již od tvorby stavebního programu a analýz místa i vzdělávací programy a aktivit na porozumění architektuře, environmentálně odpovědnému stavění a krajinným úpravám a přírodním materiálům.

Projekt začal v srpnu 2014 seminářoworkshopem s učiteli, který byl jednak vzdělávací a jednak se věnoval přípravě participace na celý rok. V září a v říjnu proběhla řada plánovacích setkání s žáky základní školy, studenty lycea, učiteli a také zájemci z řad rodičů. Jejich výstupy jsou níže ke stažení a fotky z některých z nich k prohlédnutí ještě níže v galerii projektu.

Na podkladě participativních výstupů byl uzavřen stavební program a navrhli jsme 7 koncepčních variant přístavby. K nim proběhla zpětná vazba.

Na podkladě zpětné vazby bylo rozhodnuto o základním hmotovém uspořádání, pro které jsme vytvořili tři varianty pojetí fasád. Opět k nim proběhla zpětná vazba.

Na základě zpětné vazby jsme vytvořili již finální studii.

Studie byla zakončena v říjnu 2016 a je ke stažení v přílohách.

Popis souborů ke stažení (níže):

ns_skola_semily_1_uvodni_vstupy_participace_a_vychodiska_rastr.pdf: 1. část zprávy obsahující úvodní vstupy od uživatelů doplněná o fotografie, schémata, tabulky, grafy a dále finální stavební program a hlavní východiska a limity pro další práci

ns_skola_semily_2_koncepcni_varianty_pro_zpetnou_vazbu_rastr.pdf: 2. část zprávy obsahující půdorysná schémata a fotografie modelů koncepčních variant a bodový popis jejich specifik

ns_skola_semily_3_varianty_fasad_pro_zpetnou_vazbu_rastr.pdf: 3. část zprávy obsahující varianty řešení fasád ve vizualizacích a parteru v půdorysu a bodový popis specifik jednotlivých variant

ns_skola_semily_4_varianty_fasad_a_parteru_zavery.pdf: 4. část obsahuje závěry z prezentací variant fasád a parteru a stanovení dalšího postupu

a3_studie_-_zkracena_verze_cz_-_pro_web_a_email.pdf: návrh stavby — studie bez dokumentace participačního procesu

wldf_podekovani_participujicim.pdf: poděkování všem, kteří s námi na studii spolupracovali a měli vliv na konečný výsledek

studie_-_textova_zprava_-_plna_verze.pdf: nezkrácená textová zpráva se všemi podstatnými informacemi týkajícími se studie