Obchod, ordinace a tři byty v jednom rodinném domě

Vietnamskou prodejničku v Týnci nad Sázavou měníme na rodinný dům se třemi bytovými jednotkami, prodejnou a veterinární ordinací. Pod tlakem rozpočtu je výsledkem minimalistický dům, který má za cíl rozsvítit své okolí.
foto 01
foto 02
foto 03

Stávající urbanistické řešení je v návrhu zachováno, neboť se jedná o nástavbu. Došlo pouze k několika drobným změnám. Zaprvé bude odstraněn přístavek za stavbou, který slouží jako venkovní sklad všemožných věcí, které si lidská mysl ani neumí představit. Zadruhé bude omezeno zásobování zezadu budovy a bude tedy odstraněna rampa a vrata ve zdi do 1.NP.

Obchod i veterinární ordinace jsou nově zásobovány zejména zepředu. Obchod má nouzové zásobování přes dvůr a společné schodiště s rezidenty. Z tohoto důvodu vznikla za domem dlážděná plocha s možností otočení dodávek. Případně je možné zavážet sklad obchodu v 1.PP přímo vraty. Odvoz materiálu z veterinární ordinace je navrženo na boční fasádě. Parkování návštěvníků je vyhrazeno před stavbou směrem ke komunikaci. Dnes tato stání fungují zvykově, nelze je však vykázat jako parkování na vlastním pozemku. Toto je třeba řešit jednáním s městem, během další fáze dokumentace.

Rezidenti mají přístup do domu okolo SV fasády, kde se nachází vjezd a vchodová branka. Vchod do domu se nachází zezadu, přímo ke schodišti. To zároveň slouží i k sestupu rezidentů na společnou zahradu, směrem k severozápadu k řece Sázavě.

Celkovým konceptem vyznívá dům velmi střízlivě, respektujíce zadanou cenu stavebních prací.

Architektonické řešení je ovlivněno stávajícím řešením, a to zejména na klíčové fasádě směrem do komunikace. Zde jsou zachovány a zvýrazněny stávající výlohy, do jedné z nich je doplněn vstup do ordinace. Ponechání větších prosklených ploch akcentuje komerční plochy a zvýrazňuje přízemí. Zvednutí střechy — hřeben mírné sedlové střechy — zvýrazňuje hlavní okno do bytu, který je orientován pouze do komunikace.

Ostatní fasády v patře odráží dispozice bytů, které jsou orientovány výhodnějším směrem, k řece Sázavě. V přízemí byly odebrány zbytečné okenní výplně, okna byla naopak doplněna do zázemí veterinární ordinace.

Fasáda bude řešena v teplém odstínu blízkém bílé, ve světle krémové barvě. Balkony budou mít barvu tmavší, pro vyniknutí bíle natřeného, alt. pozinkového zábradlí.

Střecha bude částečně ozeleněná, částečně kačírková pod FV či teplovodními kolektory.

Interiér stavby bude řešen v návaznosti na konkrétní prostory, z výrazné většiny v bílých stěrkových omítkách. Příčky budou řešeny v přízemí jako těžké, v patře pak z důvodu statiky jako lehké sdk s akustickou izolací. Pro vnitřní omyvatelné povrchy v koupelnách a kuchyni lze použít bezesparé stěrky, dlažby, obklady či sklo. Stropy lze řešit sádrokartonovým záklopem.

Na všech oknech bytů a v ordinaci směrem k řece budou instalovány vnější žaluzie či screenové rolety v barvě hliníku. Kastlíky žaluzií budou ideálně skryty pod omítkou, lze je však i přiznat jako světle šedé na fasádě nad okenními otvory.

Horní část pozemku — stávající dvůr — bude upravena jako zahrada pro pobyt rezidentů. Bude doplněna opěrná zeď na hranici pozemku směrem k Sázavě; tím bude zahrada zvětšena. Plocha mimo retenční dlažbu bude zatravněna. Oddělení ploch bude provedeno treláží s popínavými rostlinami. Tím se také odcloní zahrada od vjezdu. Na zahradě bude postavena pergola pro posezení.

Všechny dlážděné plochy budou kryty vsakovací dlažbou či jiným povrchem s retenční schopností, ideálně žulovými kostkami.