Centrum pasivního domu

Jak bojovat s energetickou chudobou? České projekty míří do evropského finále

1 týden ago
(zdroj: Obnovitelne.cz) Nejnovější technologie a komunitní obnovitelná energie jako páka pro změnu stávajícího systému, ve kterém zbytečně platíme za energii. Nový model vzdělávacích aktivit kontaktních center jako první krok pro zodpovědné hospodaření s penězi i energií nízkopříjmových domácností. Moderní technologie budov jako nástroj pro snížení provozních nákladů pečovatelských domů, sociálních bytů a cenově dostupnější bydlení. Porota odborníků poslala do evropského kola soutěže Ashoka…

POZVÁNKA NA DNY PASIVNÍCH DOMŮ OD PROJEKTYDOMU

2 týdny 1 den ago
Dovolujeme si Vás pozvat dne 8. 6. 2019 na Den otevřených dveří pasivního domu našeho klienta a na praktickou ukázku stavění pasivních/nízkoenergetických domů. Tyto dny budou probíhat v rámci Mezinárodních dnů pasivních domů o víkendu 7. - 9. 6. 2019

Šedá a dešťová voda nejsou jen věcí rodinných domů, zacházet s nimi umí i velké, bytové (zdroj: Novinky.cz)

2 týdny 4 dny ago
Jedním z velkých prohřešků zacházení s vodou v dnešním moderním světě je splachování toalet pitnou vodou. S ohledem na postupné vysychání naší země se proto čím dál více lidí zajímá o to, jak pitnou vodou šetřit a používat místo ní v toaletách tzv. vodu šedou, případně dešťovou. Podobné systémy už stavebníci aplikují u rodinných domů, málokdo však ví, že je zvládnou i ty velké, bytové, které budují developeři.

Trendy a inspirace udržitelné výstavby z Rakouska pohledem členů Centra pasivního domu

1 měsíc ago
Členská základna Centra pasivního domu (CPD) se sešla na pracovním setkání, na kterém se kromě jiného hodnotily trendy a výsledky v oblasti pasivní výstavby za uplynulý rok. Diskutovala se nová témata, projekty a směřování oboru vysoce úsporných budov. Podle nové studie Mezinárodní energetické agentury se budovy stanou klíčovým prvkem při přechodu k čisté energetice a snížení globálních emisí. Při výstavbě vysoce úsporných budov a kvalitní renovaci stávajících budov lze dosáhnout snížení…
Checked
1 hodina 6 minut ago
Rss
Subscribe to Centrum pasivního domu feed