TZB-info

Cirkulární využití oceli

1 měsíc ago
Přestože už ocelářský průmysl vyrábí velkou část svých produktů recyklací kovového šrotu, další zefektivnění ocelářského průmyslu díky opětovnému použití, opravám, recyklaci a downcyklaci kovového odpadu může částečně snížit emise skleníkových plynů a pomoci zpomalit růst emisí v tomto odvětví.

Vyzkoušejte ETL Designer

1 měsíc ago
ETL Designer je návrhový on-line konfigurátor pro projektanty, rozpočtáře a pracovníky nabídkových oddělení, s jehož pomocí si snadno a rychle sestavíte RS KOMBI sdružený rozdělovač nebo klasický trubkový rozdělovač.

Jak vidí udržitelné stavění studenti evropských a asijských univerzit?

1 měsíc 1 týden ago
Použití přírodních a recyklovaných materiálů, využívání obnovitelných zdrojů energie, důraz na energetické úspory, kvalitu vnitřního prostředí a uplatnění principů pasivní výstavby, to vše prezentované v krásné a příjemné architektuře – to byly společné znaky projektů a domů studentské soutěže Solar Decathlon Europe 21/22, jejíž finále proběhlo v červnu v německém Wuppertalu.

Měření mechanických vlastností speciálních cementových kompozitů vhodných pro 3D zpracování

1 měsíc 1 týden ago
Tato práce rozvíjí doposud získané poznatky týkající se kompozitních materiálů pro 3D zpracování. Mnoho výzkumů se v této oblasti soustřeďuje především na cementové kompozity vhodné pro 3D tisk. Technologie 3D tisku však není jediným možným robotickým zpracováním. Spadá sem též modelování pomocí robotické ruky, která umožňuje vytvářet nejrůznější prvky, které zároveň plní svoji původní funkci a navíc mají přidanou estetickou hodnotu. Článek popisuje tři kompozitní směsi, vyhodnocuje jejich mechanické vlastnosti a diskutuje jejich využití pro různé technologie 3D zpracování.

Jak vidí udržitelné stavění studenti evropských a asijských univerzit?

1 měsíc 1 týden ago
Použití přírodních a recyklovaných materiálů, využívání obnovitelných zdrojů energie, důraz na energetické úspory, kvalitu vnitřního prostředí a uplatnění principů pasivní výstavby, to vše prezentované v krásné a příjemné architektuře – to byly společné znaky projektů a domů studentské soutěže Solar Decathlon Europe 21/22, jejíž finále proběhlo v červnu v německém Wuppertalu.

Dopady pozemkových úprav na vlastnické a jiné právní vztahy k pozemkům

1 měsíc 1 týden ago
Ve spolupráci s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky, katastru, územních plánů i právních vztahů k pozemkům. Tentokrát se budeme věnovat objasnění zákona o pozemkových úpravách, od jejich zahájení, vymezení účastníků až k průběhu celého řízení.

Jak se sprchují v ostatních zemích

1 měsíc 1 týden ago
Dejte v létě přednost sprchování. Sprcha vás příjemně povzbudí, sníží vaši vodní stopu a vy tak můžete ušetřit peníze v rodinném rozpočtu. Nahrazením jedné koupele pětiminutovou sprchou ušetříte 25 až 125 litrů vody.

Ohlédnutí za světovou výstavou EXPO - Voda získaná ze vzduchu se dá pít

1 měsíc 1 týden ago
Česká republika oslavila velký úspěch. Na světové výstavě EXPO 2020 získala cenu za „nejlepší inovaci“. Konkrétně se jednalo o technologii vyrábějící vodu ze suchého pouštního vzduchu jen s využitím solární energie nazvanou S.A.W.E.R. Ta dokáže denně vyrobit až 1 000 litrů vody a parametrů pitné vody dosahuje díky zařízení WatiMin od české společnosti EuroClean.

Všestranné použití osvědčených směšovacích ventilů

1 měsíc 1 týden ago
Ať už jde o vytápění, sanitární nebo solární systémy, směšovací ventily švýcarského výrobce Taconova s výrobním závodem v jihočeském Velešíně se používají téměř ve všech relevantních oblastech stavebnictví. Ventily NovaMix pracují zcela autonomně, bez další pomocné energie a zajišťují tak větší komfort, bezpečnost a energetickou účinnost v mnoha důležitých oblastech stavebních technologií.

Zářivky se loučí

1 měsíc 1 týden ago
Vadná zářivka se nesmí vyhazovat jako domácí odpad! Střepy pečlivě zameťte, otevřete okna, místnost vyvětrejte a nezdržujte se v ní! To jsou pokyny pro případ, že dojde k prasknutí zářivky v uzavřeném prostoru.

Nadprůtokové pojistky pro bezpečnost domovních a průmyslových plynovodů

1 měsíc 1 týden ago
V souladu s bezpečnostními předpisy a platnými normami vzniká legislativní povinnost instalace bezpečnostních armatur zabraňujících průtoku plynu v rozvodech plynovodů. Jednou z takových armatur je bezpečnostní nadprůtoková pojistka IVAR.GST, jejíž funkcí je zabraňovat průtoku plynu mechanicky poškozeným plynovodem.

Rozhovor: Odvodnění parkovišť a recyklace vody

1 měsíc 1 týden ago
Parkovací místa zabírají v našich městech obrovské plochy. Problematické na parkovacích stáních je i to, že se jedná o zpevněnou plochu s minimální možností vsakování vody. S přívalovými dešti a problémy se suchem je možno bojovat právě vhodným návrhem parkovišť a parkovacích domů. Zachycení a využití vody z parkovišť má ale své technické požadavky. Řešením jsou systémy MEA.

Cirkulární využití cementu a betonu

1 měsíc 1 týden ago
Každý rok se vyrobí více než 4 miliardy tun cementu a jeho celosvětová výroba představuje přibližně 8 % celosvětových emisí. Efektivní využití cementu a betonu, zahrnující jeho opětovné použití, opravu, recyklaci a downcyklaci, může částečně snížit emise skleníkových plynů a pomoci zpomalit růst emisí v průmyslu. Aby se maximalizoval účinek cirkulárních opatření, je potřeba několik dalších klíčových opatření a zásad, především snížení uhlíkové stopy primární výroby cementu.

Vzpěrné délky ocelových oblouků. Část 2: Trojkloubové oblouky

1 měsíc 2 týdny ago
V Části 2 jsou uvedeny vzpěrné délky týkající se oblouků trojkloubových, a to jak s vrcholovým kloubem vidlicovým (pouze v rovině oblouku), tak i trojkloubových oblouků s vrcholovým kloubem úplným (v rovině i z roviny oblouku). Článek navazuje na Část 1 [1], která zahrnuje oblouky dvojkloubové a vetknuté. Všechny studie jsou provedeny pro tři typy rovnoměrného zatížení (svislé po délce oblouku, svislé na půdorys oblouku a zatížení radiální). Hodnoty vzpěrných délek ekvivalentního přímého (Eulerova) prutu s konstantní osovou silou odpovídající maximální osové síle v patce oblouků jsou uvedeny ve formě grafů pro uzavřené trubkové průřezy, pro různé otevřené válcované průřezy IPE a různé širokopřírubové průřezy HEB.
Checked
55 minut 10 sekund ago
TZB-info
portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov - aktuální informace z oborů vytápění, větrání a klimatizace, voda a kanalizace, obnovitelná energie, výtahy, elektrotechnika
Subscribe to TZB-info feed