TZB-info

Výuka metody BIM na středních stavebních školách startuje naplno

4 týdny ago
Se začátkem letošního školního roku končí přechodné období, které měly střední odborné školy stavebního zaměření na zařazení metody BIM do školních vzdělávacích programů. Uložila jim to aktualizace rámcových vzdělávacích programů přijatá na podzim 2020. Podle ní se musí s metodou BIM seznámit všichni absolventi středních škol v oborech 36-47-M/01 Stavebnictví, 36-45-M/01 Technická zařízení budov, 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí, 36-43-M/01 Stavební materiály. To znamená, že nejpozději od roku 2026 budou všichni studenti maturující na středních stavařských školách ovládat alespoň základy metody BIM.

Za velkých mrazů stačí vytápět obývák jen na 15 °C

4 týdny ago
Jaké byly oficiální požadavky pro vytápění domácností před 120 lety? Udělejme si malý exkurz do historie vytápění domácností! Jaké byly požadavky na teplotu vzduchu ve vytápěných místnostech za dob našich dědů a babiček, pradědů a prababiček a prapradědů a praprababiček?

PODCAST: cihla, její životní cyklus a cirkulární ekonomika

4 týdny 1 den ago
Cirkulární ekonomika, zjednodušeně řečeno recyklace materiálů je ve stavebnictví obecný problém. Jak k tomuto trendu, přistupuje největší výrobce cihel společnost Wienerberger? Jaké jsou možnosti a jaké překážky pro opětovné využití stavebních materiálů?

Česká vláda hází domácnosti topící tuhými palivy přes palubu

4 týdny 2 dny ago
Česká vláda přišla s opatřením, které by mělo snížit ekonomickou náročnost domácností po zvýšení ceny tepla. Podpora se ale týká jen domácností využívajících k vytápění elektřinu nebo plyn. Vláda v tomto případě zcela opomněla domácnosti, které topí tuhými palivy, jako je například dřevo, dřevní pelety nebo uhlí. Přitom například v Polsku vláda tento typ vytápění v souvislosti s aktuální energetickou krizí výrazně podporuje.

Měření diferenčního tlaku ve vzduchotechnice

1 měsíc ago
S měřením diferenčního tlaku vzduchu u vzduchotechnických zařízení se nejčastěji setkáváme při hlídání zanesení filtrů či chodu ventilátorů. Tam postačí dvoustavové měření a vyhodnocování pomocí diferenčních manostatů. U systémů s proměnným množstvím vzduchu (VAV) má ale vzduchotechnická jednotka obvykle za úkol udržovat konstatní tlak na přívodu, odtahu či mezi nimi. K tomu už je nutné spojité měření, k čemuž slouží čidla diferenčního tlaku. Při jejich montáži a uvádění do provozu je dobré dodržovat několik jednoduchých pravidel, která si připomeneme v následujícím textu.

Správné řešení pro každou aplikaci

1 měsíc ago
Společnost WILO CS jako výhradní dodavatel produktů Spirotech a nabízí správné řešení pro každou aplikaci, ať už se jedná o přestavbu stávajícího systému, nebo o plánování nového systému vytápění, chlazení nebo zpracování. Téměř všechny naše výrobky jsou škálovatelné podle vašich požadavků.

Tahové vlastnosti tmelů při tmelení materiálu na bázi cementu

1 měsíc ago
Článek se zabývá problematikou tmelení materiálů na bázi cementu a tahovými vlastnostmi tmelené spáry. Jako podkladní materiál byla zvolena cementová deska Aquapanel, která byla ošetřována primerem. Poté byly aplikovány dva tmely, a to jeden zástupce akrylových a jeden zástupce polyuretanových tmelů. Po vytvrzení byla vzniklá zkušební tělesa podrobena zkoušce podle platné evropské normy ČSN EN ISO 8340, která definuje parametry zkušebního tělesa i následné zkušební postupy. Hodnocení zkoušky, které probíhalo vizuálně a měřením posuvným měřítkem, ukázalo, že ke tmelení Aquapanelu lze doporučit pouze polyuretanový tmel. Tento tmel po vystavení zkoušce, na rozdíl od tmelu akrylového, nevykazoval žádné vady, je tedy možné ho uvést jako vhodný ke tmelení cementové desky Aquapanel.

Jak správně zateplit dům

1 měsíc ago
Zateplení domu je základním opatřením ke snížení spotřeby energie tepelnými ztrátami domu v zimním období. Zateplením domu se zvyšuje tepelný odpor stěn, střechy a dalších tzv. obalových konstrukcí. Je to vedle výměny oken základní předpoklad k výraznému, citelnému snížení účtu za vytápění domu.

Kompozitní tyče jako alternativa železa na stavbách

1 měsíc ago
Inovativní kompozitní tyče jako výztuž pro betonové konstrukce jsou ve stavebnictví stále používanější. Jsou odolné vůči korozi, jsou pevnější a lehčí než ocel a nemění své vlastnosti ani při změně teplot, a proto je tento nový materiál velmi slibný do budoucna. Jsou také řešením při současných omezených dodávkách stavební oceli.
Checked
3 minuty 26 sekund ago
TZB-info
portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov - aktuální informace z oborů vytápění, větrání a klimatizace, voda a kanalizace, obnovitelná energie, výtahy, elektrotechnika
Subscribe to TZB-info feed