Spolupřipravili jsme a propagujeme Deklaraci architektů a projektantů pro udržitelnost

Jna Márton se podílel na přípravě Deklarace pro udržitelnost — Architects for future, která reaguje na kritickou situaci ohledně probíhající klimatické změny. Přírodě přátelské domy projektujeme už 12 let, teprve nyní však přichází širší společenská poptávka po těchto řešeních. Deklaraci zároveň Jan Márton prezentoval v rámci diskuzního setkání na České komoře architektů. Její znění a možnost podpisu naleznete zde: https://www.architects-for-future.cz/