Jan Márton s Evou Klápšťovou vystoupí na konferenci Příběhy domů 2015

Jan Márton bude společně s Františkem Václavíkem představovat slaměný dům v Třebosicích, na kterém spolupracoval jako konzultant. Eva Klápšťová promluví o realizaci ozeleněných střech, zejména o zkušenostech z vlastního domu v Jablonci nad Nisou. Jan Márton se dále na konferenci podílí organizačně.

Konference Příběhy domů 2015 se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2015 v prostorách emauzského kláštera v Praze. V sobotu je plánován blok přednášek, v neděli exkurze po domech a realizacích souvisejích s tématem trvale udržitelné architektury. Sobotních přednášek o jednotlivých stavbách se zúčastní jako přednášející nejen architekti, ale i obyvatelé těchto staveb. Bude tak možné získat širší zpětnou vazbu pro potenciální stavitele i odbornou architektonickou veřejnost.

V neděli plánujeme tři okruhy exkurzí, jejichž náplní bude návštěva cca čtyř realizací staveb a jedné realizace přírodě blízké zahrady.
 

Bližší informace naleznete zde: http://www.sdruzeni-ekodum.cz/pribehy-domu-2015
Přihlášování probíhá ZDE: https://docs.google.com/ forms/d/ 1j8nEvJe_X7kzYElwBJoWVmr1J1 Sh7vVFEFKoBqlRD2E/ viewform?edit_requested=tru e
Budeme rádi za přeposlání do Vašich informačních okruhů a Vašim přátelům, kteří by o tuto konferenci mohli mít zájem.