Způsob řešení zakázky

Celý proces návrhu od studie po uvedení stavby do provozu je pod vedením jednoho architekta tak, aby nedocházelo ke ztrátám informací. Zejména se jedná o koordinovanou práci specialistů a inženýrů ve fázi tvorby dokumentace pro stavební povolení a dále při řešení konkrétních detailů stavby během tvorby prováděcí dokumentace. Tento přístup jednoznačně vede k vyšší kvalitě výsledku.

Řízení kvality v návrhovém procesu

Celý projekt od studie po prováděcí dokumentaci studii zpracováváme formou BIM (building information modeling) – to znamená, že netvoříme výkresy, ale model budovy nesoucí potřebné informace, ze kterého se výkresy generují. To má několik pozitivních důsledků:

  • Je možné průběžně vytvářet data pro optimalizační nástroje (PHPP) a vyhodnocovat tak aktuální podobu studie.
  • Je možné průběžně tvořit vizualizace dílčích řešení pro jejich diskutování.
  • Nevznikají chyby z nekoordinovanosti výkresů navzájem.
  • Výsledný model může být využit přímo jako podklad k výrobě stavebních dílců.

Energetickou efektivitu budovy ověřujeme v optimalizačním software PHPP.

Software a pojištění

V ceně našich služeb je profesní pojištění odpovědnosti za škodu do výše 500 000 Kč.

Pracujeme na legálním softwaru ArchiCad (licence Cegra), BricsCad, PHPP, Corel GraphicSuite, MS Office, Windows apod.

cenová nabídka

Pracujeme pro klienty, kteří umí ocenit výhody individuálního návrhu stavby a ochranu svých finančních prostředků, zejména díky podrobně zpracovanému projektu. Za nejvyšší hodnotu vztahu mezi projektantem a klientem považujeme důvěru, která vzniká vzájemným osobním přístupem. Oceňujeme angažované a otevřené klienty, neboť takoví velkou měrou napomáhají vlastní kvalitní architektuře.

Cenu za projekty proto stanovujeme na základě individuální konzultace, při které je možné upřesnit rozsah zadání a případně ho i předefinovat.

Nereagujeme na anonymní poptávky na ceny projektů, které mívají za úkol najít nejnižší cenu, ať už by měl projekt „kreslit“ kdokoliv. Jde o základní nepochopení možného přínosu architekta. Především v prvních fázích návrhu – ve studii – se rozhoduje o 80-90% budoucích nákladů na stavbu. Proto spolupracujeme rádi s klienty, kteří se na nás obrátí díky dobrým referencím.