Tým

Ing. arch. Jan Márton
Autorizovaný architekt. V roce 2006 absolvoval Fakultu architektury ČVUT. Po čtyřech letech spolupráce s Alešem Brotánkem spoluzakládá ateliér Nature Systems. Autor projektů pasivních domů a spoluautor první pasivní mateřské školy v ČR v Praze-Slivenci. Aktivní člen občanského sdružení Ekodům, účastník i lektor kurzů zaměřených na izolace ze slaměných balíků. Vydavatel a hlavní autor knihy Stavby ze slaměných balíků (2010). >>>

  

Ing. Eva Klápšťová
Krajinná a zahradní architektka, věnuje se návrhům a realizacím zahrad a veřejných prostranství, krajinnému plánování a hodnocení krajinného rázu. Působí jako konzultantka Nadace VIA v programu zaměřeném na participaci veřejnosti při úpravách veřejných prostranství. V oblasti teorie se zaměřuje na kulturní hodnoty krajiny a implementaci Evropské úmluvy o krajině do českého plánování. Vedla pilotní testování propojení metodiky hodnocení krajinného rázu s veřejností evropského sdružení ECOVAST s českou praxí. >>>

  

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.
Urbanista, specializuje se na projekty a plány s participací uživatelů. Působí jako odborný asistent a garant předmětu Územní plánování II. - analýzy území na Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT, kde se také podílí na výzkumech v oblasti udržitelného rozvoje. Napsal řadu teoretických textů o participaci a výchově k občanství, vedl první participaci veřejnosti na regionálním projektu v ČR. V letech 2009-2011 byl členem vědecké rady evropského výzkumného projektu Urbspace. >>>

 

Ing. arch. Petra Borůvková
V roce 2015 absolvovala obor Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde se zabývala především konverzí průmyslových budov a areálů. V ateliéru Nature Systems začala pracovat v roce 2011, při studiu třetího ročníku. Po ukončení školy zde zůstává na plno a dále rozvíjí svůj vztah k přírodě blízké architektuře a jejímu navrhování. Věnuje se především návrhům rodinných domů a jejich rekonstrukcí, od studie až po jejich realizaci.