Ing. arch. Jan Márton

Liberecký rodák, autorizovaný architekt. Specializuje se na návrhy holistických řešení úsporných staveb se zaměřením na ekonomickou a koncepční stránku problematiky. Zadání řeší od prvního návrhu až po autorské dozory, neboť zpětnou vazbu od svých klientů považuje za klíčovou součást práce. Mimo vlastní ateliér se rád zabývá souvisejícími dobrovolnickými aktivitami, zejména popularizací energeticky úsporné výstavby a využití přírodních materiálů ve stavebnictví.

Vzdělání

V roce 2006 absolvoval Fakultu architektury ČVUT s diplomovou prací na téma Kostel pro sídliště Černý most. Znalost projektování pasivních domů byla v téže době prakticky nedostupná, proto oslovil Aleše Brotánka a začal se učit v AB Ateliéru v Sedlici u Rožmitálu pod Třemšínem. Po čtyřech letech se osamostatnil a založil s manžely Klápšťovými vlastní architektonický ateliér.

V roce 2011 se stal autorizovaným architektem a členem České komory architektů.

Praxe

2006-2010 — spolupráce s Alešem Brotánkem na projektech pasivních domů. Mimo projektů rodinných domů se podílel na návrhu dvou mateřských škol, je spoluautorem návrhu rekonstrukce a dostavby školského areálu v Praze-Slivenci včetně první pasivní mateřské školy v ČR.

2011 — spoluzakládá ateliér Nature Systems

od roku 2013 — externí konzultant na Fakultě stavební ČVUT / Budovy a prostředí

od roku 2015 — místopředseda spolku Ekodům

od roku 2019 — člen Rady Centra pasivníno domu

od roku 2019 — člen liberecké klimatické komise

Neziskové aktivity

Pracuje v zapsaném spolku Ekodům a Centru pasivního domu. Je účastníkem i lektorem kurzů zaměřených na izolace ze slaměných balíků. Ve svých přednáškách a další publikační činnosti se zaměřuje zejména na propojení pasivních staveb s možnostmi zdravých přírodních materiálů.

Publikace

Vydavatel a hlavní autor prvního a druhého vydání knihy Stavby ze slaměných balíků (2010, 2014).