Simulační hra "Máme plán"

Prožitkový program přibližující význam, důležitost, a způsob vzniku územního plánu.

Autor: Petr Klápště, konzultace Karel Maier, Jakub Vorel, Jan Činčera

Kudy povede obchvat, kde budou nové rodinné domky a kde průmyslová zóna? Jak se rozhoduje o dalším rozvoji v naší obci? A jakou v tom mám já jako občan roli? Simulační hra “Máme plán” je možnost, jak si vyzkoušet proces tvorby územního plánu a možnosti občanů (a pochopitelně i politické reprezentace) ho ovlivnit a ještě k tomu si zahrát a pobavit se.

Hra vnikla v roce 2005 pro pedagogickou publikaci “Hry a výchova k občanské společnosti”. Od té doby má za sebou několik desítek uvedení; hráli jí zastupitelé, úředníci, studenti architektury, krajinného plánování, práva či pedagogiky, skautští vedoucí i zájemci z široké veřejnosti.

V roce 2007 byla hra upravena tak, aby odpovídala novému stavebnímu zákonu. Na podzim 2012 byly v další úpravě zahrnuty změny, které zavádí novela stavebního zákona s účinností od 1. ledna 2013.

Kompletní hru zde nabízíme ke stažení.