Zkoušky průtažnosti upínacích popruhů pro dvouvrstvou slaměnou izolaci

Neznámou otázkou při návrhu dvouvrstvé slaměné izolace (viz článek Dvojitá izolační vrstva slaměných balíků na pasivním domě v Jablonci nad Nisou) byla míra protažení popruhů – úvazků použitých pro přichycení slaměných balíků k nosné konstrukci, proto jsme nechali provést měření.

Autor: Petr Klápště

Pro slaměný dům v Jablonci nad Nisou se (v rámci našeho hledání znovuvyužitelných, recyklovaných či odpadních materiálů) naskytla příležitost využít padákové popruhy ze série s vadnou barevností. Padákové popruhy jsou však vyráběny jako dynamické, existovala proto vážná obava, že i když únosnost popruhů v tahu je dostatečná, protažení bude příliš velké (mírná možnost protažení je však zároveň potřeba, aby se sláma mohla v konstrukci mírně dotvarovat při změnách vlhkosti).

Maximální sílu působící na jeden úvazek (umísťované vždy po jednom balíku) jsme odhadli na 0,8kN. Podařilo se nám zajistit zkoušku únosnosti a průtažnosti na trhacím zařízení; kromě padákového popruhu jsme přidali ještě další popruhy.

Testovací smyčka délky 1200mm byla postupně zatěžována do 1kN a průběžně měřeno její protažení (viz grafy níže), zůstatkové protažení po odstranění zatížení je v grafu označeno jako delta. Byly porovnány následující popruhy:
- Nábytkový popruh – zakoupeno hobbymarket OBI (OBI_nabytkovy)
- Polypropylenový popruh šířky 15mm – dodavatel Ing. Leo Stoklasa (STO_PP_15mm)
- Polypropylenový popruh šířky 20mm – dodavatel Ing. Leo Stoklasa (STO_PP_20mm)
- Polypropylenový popruh šířky 20mm – dodavatel Bedimex s.r.o. (BED_POP_01_20)
- Polyamidový popruh šířky 20mm – dodavatel Bedimex s.r.o. (BED_PAD_152_20)
- Padákový popruh (STUHA_Padak_20) 

Potvrdilo se, že padákový popruh má příliš velkou průtažnost a je nepoužitelný. Suverénně nejdražší nábytkový popruh z OBI (cena 15kč/m) měl nejhorší výsledky. Nejmenší průtažnost vykazoval polyamidový popruh (8Kč/m), nakonec byl zvolen 15mm široký polypropylenový popruh (3Kč/m). Větší průtažnost silnějších popruhů si vysvětlujeme tím, že je u nich použit jiný vzor splétání.