Měření koncetrace CO2 během spánku v místnosti se zavřeným oknem

Koncentrace oxidu uhličitého jako referenčního plynu, resp. zdravé a hygienické vnitřní prostředí je jedním z aktuálních témat. Za účelem prezentace tohoto problému v přednáškách jsem provedl měření CO2 v běžném panelákovém pokoji s nově instalovanými plastovými okny.

Autor: Jan Márton

Podmínky měření: — pokoj o rozměrech 3,4x2,8x2,6 m = 24,8 m3 > redukce o 10% (nábytek apod.) > 22,3 m3 — plastová okna těsná uzavřená, vnitřní dveře s prahem a staršími dveřmi, lze předpokládat mírnou infiltraci z ostatních částí bytu — velká chodba a velký obývací pokoj s kuchyní  — měření přístrojem Voltcraft CO-10, stáří přístroje necelý rok — přítomné osoby — první noc jedna dospělá zdravá osoba, druhou noc dvě dospělé zdravé osoby

První noc — přítomna jedna osoba během večerních hodin, mezi půlnocí a jednou hodinou poslední větrání, poté začátek spánku. K překročení hygienického limitu 1000 ppm došlo již během první hodiny. Okolo desáté dopolední došlo k opuštění postele a vyhodnocení výsledků měření.

Druhá noc — přítomny dvě osoby během večerních hodin (i při přirozeném větrání oknem “na větračku” neklesá koncentrace pod cca 900 ppm), po jedné hodině v noci došlo k poslednímu větrání, poté začátek spánku. K překročení hygienického limitu 1000 ppm došlo prakticky hned po uzavření větračky. Po cca třech hodinách dosáhla koncentrace limitu 5000 ppm (dlouhodobý pobyt v tomto prostředí poškozuje zdraví), po cca dalších dvou hodinách došlo k překročení limitu 8000 ppm (časově omezený pobyt do cca pěti hodin, aby nedošlo k trvalým následkům na zdraví). V sedmi hodin ráno bylo dosaženo horní hranice rozsahu měření přístroje — 10 000 ppm. V tomto, resp. ještě horším, prostředí jsme vstali opět okolo desáté dopolední a vyhodnotili výsledky.

Závěr:    

Měření koncentrace CO2 ověřilo nutnost instalace řízeného větrání do budov se vzduchotěsnou obálkou stavby — což jsou prakticky všechny stavby s nově instalovanými okenními výplněmi.

V tomto případě jsem několikatýdenním měřením za různých vnějších podmínek (především větrnost) zjistil minimální nutnou štěrbinu pro stálé pootevření okna (během nočních hodin, resp. spánku) a nutnou frekvenci pro několikaminutové otevření okna (během dne, resp. bdělosti). Ideální je však ponechat čidlo CO2 s alarmem stále v obývané místnosti a okno přes den otevírat podle alarmu.