Požární a tepelně-technické atesty slaměných balíků ke stažení

Nabízíme ke stažení nejpoužívanější atesty slaměných balíků, které používáme ve své návrhové praxi.

Požární zkouška — nosná sláma REI 120 - česky

Zkouška byla provedená v roce 2011 na nosné slaměné stěně v jihočeské zkušebně ve Veselí nad Lužnicí Pavus. Protokol je vystaven na nosnou slaměnou stěnu dle ČSN EN 1365-1, je tedy použitelný v rámci celé Evropské unie. Na projektu ČVUT se návrhem i realizací podíleli Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Márton a Ing. Jiří Čech.

Požární atest — sláma s dřevěnou konstrukcí F 90 - německy

Zkouška byla provedena v roce 2003 díky německé organizaci Fasba, jmenovitě zejména díky architektovi Dirkovi Scharmerovi. Jednalo se o první a dlouho jedinou požární zkoušku, která byla v české Republice k dispozici.

Protokol je vystaven dle EN 1395-1, platí tedy po celé Evropské unii. Ke stažení je jak jeho původní verze, tak česky opoznámkovaná verze. V roce 2008 k ní bylo Pavusu vydáno toto odborné stanovisko: Potvrzuji, že zkouška požární odolnosti č. 3248/3833-CM z 14.8.2003 podle EN 1365-1, provedená zkušebnou MPA Braunschweig, týkající se nosné stěny tvořené nosnými dřevěnými sloupky s výplní slaměnou izolací oboustranně opatřenou hliněnou omítkou, vyhovuje požadavkům ČSN 73 0810 a dosažená požární odolnost REI 90 je použitelná pro akci výstavby rodinného domu pana Františka Václavíka (slaměný RD, návrh konstrukce Ing. arch. Jan Márton). Upozorňuji, že s ohledem na vymezení požárně nebezpečného prostoru je třeba považovat stěnu za požárně otevřenou, pokud se neprokáže,že při hoření nevzniká hustota tepelného toku nižší než 60 kW/m2. V Praze, 6 .3.2008, Ing. Roman Zoufal, CSc., PAVUS,a.s.

Test tepelně-izolačních vlastností — slaměné balíky - německy

Německý závazný předpis pro tepelně-technické posuzování konstrukcí z balíků slámy: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung z roku 2009. Test byl proveden dle německé normy DIN 4102-B2, přesto byl mnohokrát úspěšně využitý během stavebních řízení v České Republice. Specialisté ho také využívají pro výpočty v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám.