Pasivní slaměný rodinný dům - Zářecká Lhota

Rodinný dům na okraji malé obce náplní i typologií navazuje na místní vesnickou tradici, obytný program domu je však v konceptu řešen pro pasivní standard.
foto lateni
lateni 02
teraska
dum
dum

Návrh stavby: Jan Márton, Jana Přibylová

Dvoupodlažní obytná část v hmotově klasické venkovské obálce je doplněna vedlejšími jednopodlažními hospodářskými objekty. Mezi přírodními materiály dominuje dřevo jak v nosné konstrukci, tak v rámci subtilní stínící obálky, pod kterou se pohledově uplatňuje omítka zateplené části stěžejního objektu. Podél komunikace při východní hranici pozemku vítá návštěvníky konstrukce z místního kamene sloužící jako závětrná stěna hospodářské části objektu, vně pak prostorově dotváří parkovací záliv u hlavního vstupu.

Zateplená obálka hlavní budovy ustupuje předsazenému dřevěnému plášti přejímající stěžejní stínící funkci prosklených částí objektu. Rastr ze svislých modřínových latí se ztrácí v popínavé zeleni a uzavírá tak i zateplenou část budovy do kompaktní jednoduché hmoty navazující na sedlovou střechu vybíhající až k hraně předsazeného pláště.

Obytná budova je umístěna v severovýchodním cípu pozemku s orientací kolmo na příjezdovou komunikaci. Je tak umožněn přímý vstup do objektu na východní fasádě obrácené k silnici, stěžejní podélná fasáda je pak orientována na jih s výhledem do zahrady. Stěžejní obytné místnosti (obývací místnosti, jídelna, kuchyně, ložnice, pracovna) využívají orientace východ, jih, západ. K severní fasádě se pak přimykají vedlejší místnosti (šatna, technická místnost, koupelny, WC).

Hospodářská nezateplená část se nachází při východní a jižní hranici pozemku. Přístřešek pro dílnu, kolárnu, sklady a parkování je vystřídán objektem pro hospodářská zvířata a částečně zapuštěným sklepem. Navržené přístřešky směrem od hlavní obytné budovy ubývají na hmotě a přejímají charakter zahradní architektury, rovné střechy jsou ozeleněné.

Část obytná a hospodářská hmotově navazují díky jednotné výšce hlavní římsy, architektonicky díky předsazeným trelážím s popínavou zelení jednotné ve svém tvarosloví i rytmizaci.

Dispozice obytného domu v přízemí se soustředí kolem centrálního prostoru jídelny, která se vertikálně otevírá do komunikačního jádra v patře. V přímé návaznosti na jídelnu je navržena obývací místnost a kuchyňský kout. Podélnou chodbou se pak dostáváme k vertikální komunikaci schodiště, dále k zádveří se šatnou a technickou místností, nebo hostovské ložnici s koupelnou.  V patře domu se nachází manželská i dětské ložnice, koupelna, WC, pracovna a skladové prostory u hřebene podkroví. Všechny místnosti druhého podlaží jsou komunikačně propojeny s centrálním dvoupodlažním prostorem.

Úsporné nakládání s energiemi vychází z konstrukčního a technologického řešení hlavní budovy. Objekt je založen na železobetonové desce s pěnovým sklem, dřevěná nosná konstrukce je ve stěnách a střeše zateplena izolací ze slaměných balíků opatřených vápennou či hliněnou omítkou, v interiéru doplněna zděnými konstrukcemi s tepelně akumulační funkcí. Provětrávaný střešní plášť nad zateplenou obálkou zajišťuje díky přesahům společně s navazující předsazenou treláží dostatečné stínění interiéru celého objektu. Okna a dveře v pasivním standardu společně s technologiemi vytápění, TUV a nuceného větrání dotváří nízkoenergetický koncept celého domu.