Zahrada s mokřadem

Zahrada plná kontrastů inspirovaná přirozeně vlhkým prostředím místa, tradičními libereckými vilovými zahradami a moderními štěrkovými záhony.

Východiska

Koncept zahrady využívá přirozeně vlhkého rohu pozemku a také polohy domu, který pocitově dělí zahradu na dvě samostatné části; severní část je navázaná na obytné místnosti domu a posilujeme její intimitu odcloněním od sousedních pozemků a organickým stylem; jižní část je otevřená do ulice, což respektujeme a podporujeme formálnějším stylem a pouze pocitovým oddělením bez plotu.

Kontrasty

  • vlhká severní část s výrazným mokřadem x suchá jižní se štěrkovými záhony
  • pohledové odclonění sousedů ve směru východ-západ x otevření zahrady do ulice a vlhkých luk ve směru sever-jih.
  • přirozeně promísené výsadby x ostré velkoformátové dlaždice a modřínové hranoly v jižní části
  • typicky liberecká zahradnická výsadba rododendronů a bylinného podrostu x stříhaný pobytový trávník x přírodě blízký mokřad v severní části

Společenstva

  • Mokřad = domestikované přírodní společenstvo: orobinec + barevně kvetoucí kosatce, rdesno a na rozhraní s trávníkem denivky
  • Bylinný podrost pod keři a stromy = odkaz na typické keře a rostliny zahrad libereckých vil: rododendrony a hosty, ozvláštněný solitérním tatarským javorem
  • Vysévaná kosená květnatá louka = odkaz na podhorské louky: výsev směsí „Česká květnice“ a „Zelený chodníček“ od Planta naturalis.
  • Pobytový stříhaný trávník = venkovní obývák, co jiného
  • Štěrkový záhon = moderní variace na stepní společenství – extenzivní záhon v kačírkovém mulči. Kvete po celou vegetační dobu s důrazem na léto a s výrazným jarním efektem.
  • Raingarden = vsakuje dešťovou vodu ze zpevněných ploch: plynule navazuje na štěrkový záhon – kačírkový mulč nabývá na síle a tvoří vsakovací misku, v jejímž středu se uplatňují druhy trvalek snášející kolísání vody v půdě.

Užitkové drobnosti

Severní část doplňuje drobná architektura s přírodním výrazem přirozeně stárnoucího modřínového dřeva – vyvýšený záhon, zahradní domek (nosná konstrukce z použitého lešení, plášť modřínová prkna) s treláží clonící a stínící kompost.