Vychází dotisk knihy Udržitelný rozvoj území, na které jsme se autorsky podíleli

 

Vydavatelství Grada Publishing přichází s dotiskem knihy Udržitelný rozvoj území, která zaplňuje mezeru v české odborné literatuře v oblasti udržitelného urbanismu a plánování. Kniha byla vyprodána měsíc po uvedení na trh v únoru 2012. Editorem a hlavním autorem knihy je prof. Karel Maier, spoluautory knihy jsou Eva Klápšťová a Petr Klápště.

Téma udržitelného rozvoje se postupně dostalo z varovných textů ekologů a ochránců přírody přes celosvětová fóra do každodenní agendy projektantů, úředníků a politiků. S novým stavebním zákonem platným od roku 2007 je udržitelný rozvoj území cílem územního plánování a rozbory udržitelného rozvoje území se staly standardní součástí povinně pořizovaných územně analytických podkladů. Ale legislativa sama osobě nedokáže zajistit, aby se rozbory a úvahy prováděly s nadhledem a fundovaně; s citem pro konkrétní místo, obec a region; a v komunikaci s obyvateli a důležitými hráči v území. Může k tomu jen vytvořit prostor. Kniha chce pomoci naplnit tento prostor chytře a tvůrčím způsobem. Nabízí čtenáři informace o tom, jak lze nahlížet na udržitelný rozvoj území obce či regionu a jaké nástroje a jakým způsobem lze pro prosazení udržitelného rozvoje území v našich současných podmínkách využívat. Pro ilustraci a názornost jsou hojně využity příklady z praxe, ilustrace a schémata.