Urbanistická vize udržitelné Jilemnice

Společně s Atelierem L jsme pro město Jilemnice zpracovali participativně koncepční rozvahu, která bude vodítkem pro další rozvoj města. Dokument obsahuje podněty pro územní plán a územní studie, pomůže nastavit investiční priority v rozvoji města i vytipovat konkrétní úpravy.

 

Níže je ke stažení stručná verze vize v podobě brožurky. Kompletní dokumnty naleznete na webových stránkách města Jilemnice.

Přiložený soubor projektu