Rozvaha ke zřízení útvaru hlavního architekta - podklad pro diskusi o náplni činnosti a uspořádání útvaru

V době, kdy vypadalo z koaličních jednání jako reálné zřídit v Jablonci nad Nisou útvar hlavního architekta vznikl tento text jako podklad pro diskusi o náplni činnosti a uspořádání útvaru. Většina obsahu má univerzální platnost a - doufáme - může posloužit i jinde než v Jablonci.

Autor: Petr Klápště

Text nejprve shrnuje činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v přenesené působnosti (státní správa) a samostatné působnosti (samospráva – resp. příprava podkladů pro samosprávu) připadající v úvahu pro útvar hlavního architekta. Dále nastiňuje, které z nich a jak by bylo vhodné přiřadit do organizační struktury útvaru s ohledem na odpolitizování státní správy a kvalitní přípravu podkladů pro rozhodování samosprávy.

Celý text je níže ke stažení.

Příloha
Příloha Velikost
ha_jablonec2014-11-13.pdf 2.02 MB