Řešení vnitrobloku s participací obyvatel

MČ Praha 10 vytipovala pro umístění multifunkčního hřiště vnitroblok, kde mají komunitní záhonek aktivní obyvatelé. A ti přišli s tím, že potřebují spíš jiné úpravy a že je vymyslí participativně a tak se s městskou částí dohodli.

Participace obyvatel

Postup participace jsme připravili a vedli spolu s obyvateli a zaměstnanci úřadu městské části a směřoval na dva cíle:

  1. Zjistit základní vstupy od veřejnosti týkající se vnitrobloku jako podklad pro koncepční řešení celého prostoru vnitrobloku ve variantách.
  2. Zjistit preference a potřeby obyvatel z hlediska herních či sportovních prvků a drobného mobiliáře, které by bylo možné co nejdříbve financovat z alokovaných financí městské části. 

První plánovací setkání

První plánovací setkání bylo založené na práci menších skupin, o jejichž facilitaci jsme se podělili se zaměstnanci úřadu a místními. Formou brainstormingu ve skupinách vznikly bodové popisy současného (hodnoty, problémy) i budoucího stavu (preferované aktivity a charakter, vnímaná rizika) a  ve všech bodových seznamech byly poté stanoveny priority.

Druhé plánovací setkání

Na základě výstupů prvního setkání jsme vytvořili čtyři pracovní varianty jako podklad pro další diskusi a zpětnou vazbu. Cílem přitom nebylo jednu z variant vybrat, ale připomínkováním získat dostatek komentářů k vytvoření finálního řešení. Druhé setkání proběhlo jako diskuse v plénu.

Svépomocná realizace

Na podkladě výstupů druhého plánovacího setkání jsme vytvořili finální návrh. Hlavní navržené změny spočívaly v pohledovém oddělení pobytového prostoru treláží a plotem od prostoru sousedního klubu, vysázení štěrkového záhonu s vyšší mírou autoregulace, doplněním piknikových stolů a knihovničky. Realizace proběhla svépomocí, v roli autorského dozoru jsme místním pomáhali vybírat materiály a zaučovali je v práci s rostlinami i se dřevem.

Jak se dnes ve vnitrobloku žije si můžete prohlédnout na sousedském facebooku.

Přiložený soubor projektu