Relaxační park v Beskydech

Relaxační park u horského hotelu, abstrahující tradiční kulturní krajinu Beskyd.

Autoři: Lucie Tomcová (link is external), Eva Klápšťová

Park v kopcích, park v lese, park nad řekou, park v sadu, park na pastvině. Park pro bandy dětí na ozdravných pobytech, jiný, než ten městský, hravý a inspirativní. Park pro upracované zaměstnance, kteří chtějí relaxovat tělem i duchem. Park pro zvířecí starousedlíky, kteří zde jsou doma. Park výhledů, zvuků, vůní, chutí a dotyků.