Pasivní rodinný dům z velkoformátových balíků slámy - Dobřejovice

Tento dům je navržen pro stavebníky, kteří velmi silně vnímají provázanost lidského druhu se Zemí a jejími limity. Zároveň jsou dostatečně odvážní k objevování nových cest a přístupů ke stavění. Díky jim mohla vzniknout tato studie, využívající pro stěny velkoformátové balíky slámy. Neboť nejde pouze o stavební materiály, ale i o provoz stavby, který má na životní prostředí ještě větší vliv, je dům navržen jednoduše a ekonomicky, tedy jako energeticky pasivní.

Velmi cenná byla od počátku spolupráce se stavebníky, se kterými jsme začali navrhování metodou hodnocení pozemku podle Christophera Daye a navazujícími aktivitami, které sloužily pro upřesnění zadání a vydiskutování zadání mezi všemi účastníky projektu. Na tyto vstupy navázala nejen studie domu, ale zároveň vytváření studie zahrady s provázáním na vznikající architekturu.

Od počátku byla volena maximální konstrukční jednoduchost. Podlahové, stropní a střešní trámy jsou řešeny na celé rozpětí, čímž došlo k úspoře v pilotkových základech a umožnilo úplně uvolnit dispozici. Schody jsou navrženy ve směru stropních trámů. Velkoformátová prosklení jsou orientována pouze na jižní fasádu, která bude mít základ v nosné dřevěné konstrukci, zatímco ostatní stěny budou z balíků slámy.

Balíky jsou zvýrazněny vápennou omítkou, střecha je odražena od hmoty domu výrazným pruhem. Jižní fasáda je rozrastrována systémem sloupků dle dispozice, který přechází do stínících stříšek a pergoly. Vstup je zvýrazněn omítkovým segmentem, obytná část domu se objevuje za latováním a zasklením.

Tepelná ztráta se především díky velkoformátovému jižnímu zasklení a použití silné vrstvy slaměných balíků pohybuje dle výpočtu v PHPP okolo 12 kWh/m2a. V obytné místnosti bude instalována krbová vložka s teplovodním výměníkem, napojeným samotížně na akumulační nádrž v technologické místnosti. Do nádrže budou připojeny fotovoltaické panely, doplňující energetické vstupy z obnovitelných zdrojů. Vytápění doplní podlahové či stěnové vytápění a teplovodní žebříky. Řízené větrání bude díky navržené dispozici řešeno jednoduchými kaskádovými rozvody.

 

Společné hodnocení stavebního pozemku...
... lze dělat s dospělými...
... i s dětmi. Záleží jen na přístupu.
Kartičky s aktivitami, které se mají na pozemku odehrávat, řadíme do logických bloků venku-vevnitř / intimní - společné apod.
Diskuze nad vazbami mezi aktivitami - vazby vizuální, provozní, a síla vazeb
Dětské představy zhmotněné do modelu, spojené s vyprávěním
Jeden ze zásadních výstupů - topologický plán vazeb aktivit
Jižní fasáda domu s rodinou stavebníka, znatelné zvýraznění vstupu do domu
Jihozápadní pohled na obytnou část stavby s terasou
Vstupní segment stavby skrývá pomocné místnosti - WC, koupelny, saunu, šatnu, technologii - které se propisují do fasády úzkými okny
Za terasou má své okno pracovna, severní fasáda má pouze jedno dlouhé úzké okno pro přisvětlení obýváku
Nadhled nad pozemkem s přístupem okolo nevytápěné části
Situace umístění staveb na pozemku
Přízemí rodinného domu
Patro rodinného domu
Nevytápěná část s garáží, sklady a dílnou

Poslat nový komentář