Porovnání přesahových a bezpřesahových řešení střech

V návrzích nejen rodinných domů navrhujeme přesahy u střech přes vnější líce fasády, především z důvodů stínění okenních otvorů a zabránění přehřívání stavby. Následující text shrnuje výhody, nevýhody a ekonomiku přesahových a bezpřesahových řešení. Pro ekonomické porovnání byl zvolen projekt rodinného domu v Žalhosticích. Ceny řešení vychází ze skutečných rozpočtů firem na stavby.

Autor: Jan Márton

ŘEŠENÍ STŘECHYPŘESAHYSTÍNĚNÍ OKENNÍCH OTVORŮ PŘESAHY STŘECH

VÝHODY

 • Stínění oken pouze s malou ztrátou světla jdoucího do interiéru (zastínění  shora)
 • Ochrana fasád před povětrností
 • Možnost navýšení obytné plochy kolem stavby i za nepříznivého počasí
 • Zmenšení vykonzolovaných dřevěných profilů pro provětrávanou mezeru díky menšímu maximálnímu momentu v trámku
 • Spoje hydroizolace a oplechování se nachází mimo půdorys stavby, poruchy jsou lehce zjistitelné
 • Bezporuchové řešení během životnosti stavby 

NEVÝHODY

 • Vyšší cena za materiál a montáž kvůli přesahům střechy 

BEZPŘESAHOVÉ ŘEŠENÍSTÍNĚNÍ OKENNÍCH OTVORŮ ŽALUZIEMI

VÝHODY

 • Nižší cena za materiál a montáž kvůli přesahům střechy

NEVÝHODY

 • Nutnost řešit zastínění okenních otvorů jiným způsobem – žaluzie nebo pergoly
 • Při stažení žaluzií za slunečného dne značný úbytek světla v interiéru
 • Vyšší objemy dřeva vykonzolovaných dřevěných profilů pro provětrávanou mezeru kvůli většímu maximálnímu momentu v trámku
 • Při ztrátě životnosti spojů hydroizolací zatéká dešťová vola do stěny, poruchy jsou špatně zjistitelné
 • Zeslabení tepelně-izolační obálky v místech uložení kastlíku, složitější detail
 • Riziko poškození žaluzií při silnějším větru, případně nepoužitelné při silnějším větru

EKONOMICKÉ OVĚŘENÍ VARIANT

VARIANTA A – PŘESAHY STŘECHY

Uvažovány jsou přesahy stínící okenní otvory na fasádě orientované k jihu tak, aby při slunečném dnu ve 12 hodin v poledne, přesahy zastínily celé otvory před solárními zisky. Na ostatních fasádách jsou navrženy přesahy 0,5 m.

Stavba v Žalhosticích disponuje přesahy o ploše 36 m2. Cena 1 m2 plochy přesahu byla vyčíslena na 1 600 Kč (kompletně konstrukce, hydroizolace, kačírek a substrát pro ozelenění, podhled trámků), dále byla připočítána cena 1 500 Kč za navýšení běžných metrů oplechování a okapního žlabu. Celková cena je tedy 59 100 Kč.

VARIANTA B – BEZPŘESAHOVÉ ŘEŠENÍ

Na každé okno bude instalována standardní vnější žaluzie se Z zámkem, se servopohonem a vnitřním ovládáním. Plocha čtyř oken na jižní fasádě je 11 m2.

Cena m2 žaluzií je stanovena na 2 600 Kč, dále na je na každé okno připočítána cena servopohonu  (2 500 Kč), oplechování a příslušenství (1 000 Kč) a montáže s dopravou (800 Kč). Celková cena je spočítána na 45 800 Kč.

Ve výpočtech nejsou uvažovány zanedbatelné rozdíly v cenách střešních trámků, ani další pozitivní či negativní externality.

ZÁVĚR

Rozdíl v pořizovacích cenách na konkrétní rodinný dům v Žalhosticích je 13 300 Kč ve prospěch varianty se žaluziemi. Zde však výhody žaluzií končí. Jejich životnost a bezporuchovost rozhodně nebude tak dlouhá jako u přesahů střech, během 60-ti let mohou být obměněny či vícekrát opravovány.

Dalším zásadním, při návrhu a realizaci stavby finančně většinou nezapočítaným vstupem, je životnost spojů střešní PVC nebo kaučukové fólie, která je výrobci udávána na 25-40 let. V případě přesahového řešení lehce a včas dojde k identifikaci problému. Pokud je okapní svod umístěn za fasádou či nad půdorysem stavby, poškození je obtížně zjistitelné – buď pravidelnou kontrolou, což je v praxi nereálné, nebo při promočeném stropě či stěně, kde může dojít ke znehodnocení tepelné izolace, nebo i celé konstrukce.

Velkou výhodou přesahového řešení, opět finančně nezapočitatelné, je stálé prosvětlení místností během slunečných dnů.