Petr Klápště vystoupí 10. dubna v rámci akce "Zapojování veřejnosti jako princip? Umí radnice naslouchat?" v Litomyšli

14.4.2014 od 18:00 do 21:00 v Hotelu Zlatá Hvězda na Smetanově náměstí v Litomyšli.