Petr Klápště ve čtvrtek 6. 12. od 19:00 přednáší v rámci série COOPLANNING, kterou pořádá ARCHIP na téma "Participatory Process: Cities are for people, let’s design with them!"

Přednáška i následná diskuse proběhnou v anglickém jazyce.