Petr Klápště v neděli 30. září vystoupí v rámci akce "Den architektury nad Nisou" v Jablonci nad Nisou

V rámci bloku “Architektura je budoucnost” představí, co mohlo vzniknout u Nisy v lokalitě Nová Pasířská a co v zadávání a vedení veřejných zakázek v Jablonci nad Nisou brání tomu, aby byly realizovány smysluplné a dotažené veřejné prostory.