Petr Klápště přednáší o participaci a vede workshop na mezinárodní konferenci New Visions of Urban Politics (Nové vize městského vládnutí) v Olomouci