Petr Klápště přednáší o participaci na tvorbě veřejných prostranství na konferenci Městské parky 2015