Petr Klápště byl přizván do Pražského urbanistického kroužku (PUK) - odborné platformy pražských neziskových organizací

Pražský urbanistický kroužek (PUK) je nezávislou platformou odborníků z občanského a akademického sektoru. Usiluje o větší otevřenost a srozumitelnost územního plánování v Praze a o efektivnější zapojování Pražanů do tohoto procesu. Petr Klápště se v rámci činnosti PUK věnuje participaci na plánování a standardům plánovacího procesu.